Vi utfordrer status quo der mennesker og systemer møtes-
med fokus på samhandling som gir synergieffekter

Last ned E-BOK med tips til synergieffekt – Gratis!

RELASJONSBYGGING

Relasjonsbygging er avgjørende for samhandling som gir synergieffekt. Tydelig kommunikasjon kan læres og brukes til relasjon- og nettverksbygging.  70 % av kunderelasjonene opphører pga  dårlig kunderelasjoner.

SELVLEDELSE

Selvledelse handler om å få større effekt av egne talenter, styrker og benytte mer av det ubrukte potensialet som hver enkelt av oss har, motivere seg selv og evnen til å påvirke egne tankemønstre i konstruktiv retning.

ACTIVATOR

Presenza Activator

Presenza Activator er et spennende verktøy til bruk der menneske møter system. Med en kommunikasjons- og læringsplattform som gir kontinuerlig forbedring økes ROI av virksomhetens investeringer i IT.

TRUSTED ADVISOR

En Trusted Advisor har  tillit hos kunden og oppfattes som pålitelig, kunnskapsrik og til å stole på. Det er mer enn faglig kunnskap som kreves for å innta denne posisjonen.

TEAMPLAYER

En nøkkel til synergi og samskaping i teamet er når den enkelte er i stand til å ta inn andres tanker og innspill, bygger videre og utfordrer nye ideer.  «It´s all about the people»

KOMMUNIKASJON

Det vi sier, måten vi sier det på og intensjonen med det vi formidler – det betyr noe for hvordan vi bygger relasjoner, skaper nettverk og oppfattelsen av budskapet vi kommuniserer.

Business Smart utvikler enkeltpersoner og team, setter fokus på personlige talenter og styrker, skaper samhandling mellom mennesker og systemer med vinn – vinn. Business Smart er konseptet  som gir  synergieffekter.

MENNESKER OG SYSTEMER HAR ET UBRUKT POTENSIAL >>

E-BOK: 5 TIPS TIL SYNERGIEFFEKT