Fem fokusområder for å skape synergieffekt der mennesker og IT-systemer møtes

Med 40 års erfaring i innføring og utvikling av IT systemer har vi gjort alle feil som kan gjøres. Heldigvis har vi  også hatt strålende suksess. Underveis har vi samlet opp kunnskap og evaluert resultatene. Her er vår konklusjon, og den er er enkel.  Det viktigste suksesskriteriet er de menneskelige ressursene og hvordan de samarbeider. Enkelt å si men utfordrende å gjennomføre…

5 tips synergi forsideNår vi skal sette sammen et møbel fra Ikea er det godt å ha en instruksjon å følge når alle de løse delene ramler ut av pakka. Det samme gjelder når vi skal jobbe med mennesker og systemer. Det kan være greit å ha en modell eller en instruksjon å følge, selv om det ikke finnes fasit. Din virksomhet er unik og har et sett med utfordringer. Når vi setter fokus på enkeltområder er det fullt mulig å tilpasse det til den enkelte virksomhet.

Takk for interessen og lykke til!