Der menneske møter system

Jeg er en gammel mann i IT sammenheng – en av de få som har opplevd hullkort, hullbånd og tapestasjoner og som hadde fulltids jobb med å fjerne hullkanter og blåpapir fra datalister. Datasentralen jeg jobbet på produserte regnskapene til bedrifter i bilbransjen – og det var ikke gjort på et sekund.

På den tiden fikk kundene regnskapene sine sendt med posten – men det var først etter at noen hadde registrert en bunke med papirbilag på hullkort, dyttet hullkortene inn i en datamaskin på størrelse med en garasje og ventet tålmodig i noen timer.  Selve produksjonen av et komplett regnskap og utskrift på papir kunne ta en hel dag, og så var det postgangen da….

Brukergrensesnittet for våre kunder var noen kartonger med listepapir!

Frustrasjon oppstår alltid i kontakt med systemer
Jeg husker min egen nervøsitet foran en dum tapestasjon, «punchedama» som kastet bunken med hullkort i veggen på grunn av punchefeil og regnskapssjefen som fikk 25 esker med papir levert på døra – fordi noen hadde sett feil på et skjema. Selv om vår kontakt med systemene var enkel og lite krevende var det nok av frustrasjoner som kunne oppstå. Og da som nå førte utviklingen til at i det vi hadde lært oss å beherske et system kom en ny versjon eller det ble byttet ut. Og så var det å finne ut av hvordan det nye fungerte – som oftest uten annet enn litt ekstra pågangsmot som støtte.

40 år – samme frustrasjoner
Kontaktpunktene mellom mennesker og systemer har endret seg i form -men våre reaksjoner som mennesker i kontakt med systemer er fortsatt veldig like. Angsten for å gjøre noe feil, frustrasjon over å ikke mestre et system og maktesløsheten vi føler overfor en mengde ny informasjon påvirker oss på samme måte som for 40 år siden. Og når vi i tillegg vet hvordan systemer i dag i mye større grad griper inn i hverandre og hvordan vår bruk – eller feil bruk – påvirker andre med umiddelbar virkning – da øker bare presset på hver enkelt.

The breakpoint
I kontaktpunktet mellom menneske og system kan det skapes frustrasjon – eller synergi.  Kall det gjerne et breakpoint. Vi vet så mye om forskjeller på mennesker og hvor ulikt vi oppfatter, reagerer og handler at vi kan få bedre synergi ved å vinkle kommunikasjonen så vi treffer alles preferanser. I tillegg så kan vi utnytte hver enkelts talenter – og  målrettet bygge kompetanse slik at de ønskede synergieffektene kan oppstå. Vi har snakket om å involvere brukere og ha fokus på mennesker i IT prosjekter i mer enn 40 år – nå er det på tide å knekke koden.

Blogglistenhits