PRESENZA IT-CONSULTING  

setter fokus på IT-system og mennesker
Oppdaterer, implementerer, tilrettelegger systemene og utvikler enkeltpersoner og team,

Det er der mennesker og systemer møtes potensialet finnes

GDPR – IT´S ALL ABOUT PEOPLE

Vi setter fokus også på de ansatte ved innføring av GDPR. Dette gir bedriften et konkurransefortrinn! – SE HER

SYSTEMUTVIKING OG TILPASNING

IT-systemene skal støtte virksomhetens forretningsprosesser. Øk ROI ved å sikre deg at systemets potensial realiseres.

PREPPING AV BRUKERNE

 

Under utvikling, oppgradering og implementering fokuserer vi på personlig forståelse for det nye som kommer.

LÆRING NÅR DU TRENGER DET

 

Teamet og den enkelte medarbeider får verktøy for mer læring med LMS plattform. Tilgjengelig når det trengs.

Det handler om virksomheten, om enkeltpersoner og team, muligheter, ressurser og valg.

Vi setter fokus på IT-systemer og mennesker, tilrettelegger systemene og utvikler enkeltpersoner og team, slik at det skapes samhandling mellom mennesker og systemer. Hos oss er dette Business Smart metoden som gir  synergieffekter.

 

Bruk mer enn 50 % av din IT investering   

Tar du utfordringen?