IT CONSULTING 

Implementering, opplæring og prosessforbedring for bedre utnyttelse av eksisterende IT-systemer

 

IMPLEMENTERING

 

Vi har over 30 års  erfaring med implementering av ulike ERP systemer fra SAP til UNIT4. Vår kompetanse sikrer en trygg igangkjøring eller systemendring.

OPPLÆRING OG SYSTMOPTIMALISERING

 

Vi benytter våre moderne treningsmetoder og teknikker innenfor opplæring og sørger for maksimal synergi mellom menneske og system.

workshop & læring

PROJECT PLUSS PROSJEKTLEDELSE

 

Vår prosjektmodell fokuserer på mennesker og deres samspill i et prosjekt og fungerer uansett om det er en Prince II, SAP Activate eller en Agile modell

Samspillet mellom mennesker og systemer er det kritiske punktet der synergi kan oppstå. Vi vet hvordan dette kan oppnås og tilrettelegger med teknikker og støttesystemer så dere får bedre utnyttelse av deres eksisterende IT-systemer

Vil dere ha mer ut av deres IT-systemer?

Tar du utfordringen?