Kunderelasjoner….

Vi er fornøyde med gjennomføring av workshop i kunderelasjoner. Gode tilbakemeldinger – og ikke minst aktive deltagere som også gir oss verdifulle innspill som vi kan ta med videre.

Trusted advisor

Våre kunder har fokus på det som er viktig nå; å sørge for at alle som har kontakt med kundene opptrer som relasjonsbyggere. Gjennom workshops hos kunder har vi fått innspill på hva som er de viktigste områdene – og hvor det ligger et utviklingspotensial.

Å være relasjonsbygger krever kompetanse på mange områder – vi har laget et eget workshop- og opplæringsprogram som
utvikler denne ferdigheten  – vi kaller det Trusted Advisor

Veien videre

Vi utvikler konseptet vårt videre og sørger for at alle workshops blir spisset mot hver enkelt kundes spesielle ønsker – og det som er spesielt for deres forretning. Nå bretter vi opp ermene for å levere til høsten, og takker for tilliten fra alle våre kunder.