Først lansering – så gjennomføring….

Vi er utrolig fornøyde med første gjennomføring av workshop i kunderelasjoner. Gode tilbakemeldinger – og ikke minst aktive deltagere som også gir oss verdifulle innspill som vi kan ta med videre.

Det tok ikke lang tid før neste del av Business Smart  konseptet ble født.

Trusted advisor

Våre kunder har fokus på det som er viktig nå; å sørge for at alle som har kontakt med kundene opptrer som relasjonsbyggere. Gjennom
workshops hos kunder har vi fått innspill på hva som er de viktigste områdene – og hvor det ligger et utviklingspotensial.

Å være relasjonsbygger krever kompetanse på mange områder – vi har laget et eget workshop- og opplæringsprogram som
utvikler denne ferdigheten  – vi kaller det Trusted Advisor

Veien videre

Vi utvikler konseptet vårt videre og sørger for at alle workshops blir spisset mot hver enkelt kundes spesielle ønsker – og det som er spesielt for deres forretning. Nå bretter vi opp ermene for å levere til høsten, og takker for tilliten fra alle våre kunder.