Gode relasjoner starter innenfra

– og alle kan bidra!

 

Relasjonsbygging er et avgjørende element for å skape samhandling som gir synergieffekter

Kontakt oss for mer informasjon

Kommunikasjon er nøkkelen til å opparbeide og beholde en god relasjon. Når vi kjenner hverandres preferanser kommuniserer vi tydeligere og legger fundamentet for samhandling

 

Bygge relasjon med kunder? Last ned 5 tips

Kunsten å skape gode relasjoner

Grunnmuren i en positiv relasjon er tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring

Samhandling mellom medarbeidere krever gode relasjoner og er grunnlaget for å oppnå synergieffekter. Gode relasjoner starter innenfra – når jeg vet hva jeg trenger for å bli god kan jeg fortelle det til deg, og når du vet hva jeg trenger kan du gi meg det. Dermed spiller vi hverandre gode i beste » «EGGEN-STIL». Og som et sterkt team kan vi levere kvalitet – til hverandre og deretter til våre kunder.

Vi gir dere verktøy som baseres på de beste metodene fra NLP, Neurosemantikk, LAB-profile og 4MAT lærings- og prosessmodell.

Med praktiske eksempler hentet fra deres egen virksomhet viser vi hvordan dere kan kommunisere tydelig, avklare forventninger, gi hverandre feedback og utvikle samhandling.

De samme teknikkene benyttes også for å bygge kunderelasjoner. Det starter internt og skaper synergi eksternt. Kunnskapen utnyttes til å bygge de viktige eksterne relasjonene.

En motivasjonsboost eller workshop?

Vi holder motivasjonsboost med varighet 1-2 timer – spisset mot deres virksomhet.

En workshop kan leveres som hel dag, to halve dager eller spesiallaget etter deres ønske

VI HAR OVER 35 ÅRS ERFARING I PROSJEKT- OG KUNNSKAPSLEVERANSER TIL NORSK OG INTERNASJONALT NÆRINGSLIV

Per Kristian er endringsleder og har lang erfaring med relasjonsbygging, kunderelasjoner og prosjektledelse fra IT-bransjen
– Du kan lese mer om meg på Om oss!

BYGG STERKE RELASJONER

Få vite hvordan!