Samhandling

Med kontinuerlig dialog, involvering og relasjonsbygging for felles mål

Involvering og relasjonsbygging mellom aktører er et avgjørende elementer for å skape samhandling som gir synergieffekter

Kontakt oss for mer informasjon

Samhandling handler om dialog hvor kommunikasjon er nøkkelen til å skape gode relasjoner. Men visst du at relasjonsbygging også handler om selvinnsikt?  – Uten at kontakt med deg selv vil du ikke oppnå kontakt med andre – sier Virginia Satir.

Samhandling og Kunderelasjon – Last ned 5 tips

Samhandling er en kunst

– og vi trenger kunnskap, trene ferdigheter for å mestre kunsten som er grunnlaget for å oppleve entusiasme og produktivitet. Gode relasjoner starter innenfra – når jeg vet hva jeg trenger for å bli god kan jeg fortelle det til deg, og når du vet hva jeg trenger kan du gi meg det. Dermed spiller vi hverandre gode i beste » «EGGEN-STIL». Og som et sterkt team kan vi levere kvalitet – til hverandre og deretter til våre kunder. Det gir synergieffekter.

Vi gir dere verktøy som baseres på de beste metodene fra NLP, Neurosemantikk, MNDFL og 4MAT som lærings- og prosessmodell

Med praktiske eksempler hentet fra deres egen virksomhet viser vi hvordan dere kan kommunisere tydelig, avklare forventninger, gi hverandre feedback og utvikle samhandling.

De samme teknikkene benyttes også for å bygge kunderelasjoner. Det starter internt og skaper synergi eksternt. Kunnskapen utnyttes til å bygge de viktige eksterne relasjonene.

En motivasjonsboost eller workshop?

BYGG STERKE RELASJONER- SKAP SAMHANDLING

Mer om hvorfor og hvordan?