Workshop som gir deg personlig synergieffekt

Selvledelse handler om å få større effekt av egne talenter, styrker og benytte mer av det ubrukte potensialet som hver enkelt av oss har
Personlig synergieffekt får vi når vi er bevisste på egne følelser, hvordan vi tenker,  hvordan vi reflekterer og handler.

– en kunst i alle situasjoner…

KLAR FOR EN WORKSHOP

TO dager i læringslabben for utvikling med påfyll, fokus, tilstedeværelse, mestring og vekst!

Selvledelse

Workshop som gir personlig synergieffekt

 • Fokus på oppmerksomhet og tilstedeværelse

 • Bevissthet på  egne handlingsmønstre og reaksjoner

 • Forbedrer våre kommunikasjonsevner og skaper relasjoner

 • Tiltak for å nå drømmer og mål

 • Strategi for å legge  til rette struktur og flyt i hverdagen

Vi bruker verktøy og metoder fra:

 • NLP

 • Kognitiv psykologi

 • Mindfulness

 • Neuro – Semantic som er læren om hvordan vi skaper mening ut i fra våre erfaringer og opplevelser, hvordan meningen vi skaper påvirker vårt tankesett og hele vårt nevrologiske sanseapparat

workshop & læring

Selvledelse
på Helhetsgården

eller tilrettelagt i din bedrift

Vi leverer 8 timer over 2 dager – eller 4 timer over 4 dager

TEMA DAG 1

SELVLEDELSE

 • Hvem er du – hvem er vi

 • Våre verktøy og metoder

 • Hvordan  styre egen tilstand og hva er Meta-tilstand?

 • Tilstand, Hensiktsmessige tilstander – Tilstandskontroll

 • Selvfølelse – Egenverd – Overbevisninger

TEMA DAG 2

SELVLEDELSE

 • «Meaning Performance» – Når mening kobles på handling

 • Intensjon – verdier og  ditt genuine potensial

 • Hvis viljestyrke er en muskel – hvordan best trene den?

 • Fokus, Flyt og Flow

 • Tenke utenfor boksen  ”as if”  Nye tanker – Ny informasjon

Begge dager med pauser, mingling, energipåfyll og lunch – øvelser, refleksjon, deling og oppsummering

Selvledelse som skaper synergieffekt – Vil du høre mer?

Elsa Grimsmo

Selvledelse - Elsa&Iren

VI GLEDER OSS TIL Å MØTE DEG

Meld din interesse nå og få tilpasset program og pris

SEND OSS EN MAIL – DET ER GRATIS!

Iren Tingulstad

La oss komme i kontakt….

Vi er glødende opptatt av å mobilisere menneskelige ressurser og vil jobbe med deg som har samme passion eller som ønsker å finne ut mer om hvordan du skal tilrettelegge for topp prestasjoner

NAVN

EPOST

EMNE

MELDING