Disruption

Tvinger frem nytenkning og omstilling

PRESENZA leverer:

Coaching – Mentoring – Rådgivning

som skaper motivasjon og utvikling i endringsprosesser

Vi hjelper deg med jobbendring og karriere

Akselererende digital «distruption» skaper irrelevans! Har du ikke fått drømmejobben enda, du trives ikke og er egentlig klar for noe noe nytt eller har du mistet jobben? Er du en som kjenner at endringen kommer snikende inn på deg? Har du det helt greit og lever et godt liv – ja så kan du fortsatt få mer ut av det du har.
.

Vi skaper synergi når system og menneske møtes

Omstillinger som følge av digitalisering pågår kontinuerlig. Vi har metoder og modeller som øker brukeradopsjon, skaper mestring,motivasjon og return of investment for virksomheten og den enkelte. Når brukerene tar systemer i bruk med glede har vi lykkes.

.

Endringer på jobben akselererer – irrelevans er sporene vi ser.

Medarbeidere og ledere som har evnen til fleksibilitet er bedriftens gull. Vi sørger for synergi mellom mennesker og systemer. Vi legger tilrette for delingskultur basert på beste praksis, og med en LMS plattform for læring når du trenger det

BYTTE JOBB? – BLI BEVISST -HVA GIR ENERGI, GLEDE OG MOTIVASJON
Karriere coaching

KUNNSKAP -ENGASJEMENT -VEILEDE, IKKE LØSE… =
Mentoring

HENT UT POTENSIALET I «DET NYE»
IT-Rådgivning

RemixBlogg

Vi utfordrer status quo, remixer nye oppdagelser med erfaring og kunnskap mens vi er underveis

Det er noe feil med datan i dag…

Kall det gjerne disruptions, men vi som er i IT bransjen må snart ta inn over oss realitetene - vi leverer komplekse produkter - og vi må ikke late som noe annet. Det er tid for å gi våre brukere bedre arbeidsvilkår - brukeradopsjon er nøkkelen til suksess.    ...