90600662 elsa@presenza.no

Presenza

 

1:1 Program

Gruppe program

Pauserommet

Mindfulness

Det er en kunst å leve ditt beste liv

DU ER KAPTEIN

DET ER DIN SKUTE

DET ER DEG DET KOMMER AN PÅ

DU BESTEMMER

Hvordan møter du dine tanker og følelser?

 Kjenner du dine styrker og verdier?

Kjenner du deg igjen?

 

•Du har lett for å stresse og det er full fart

•Det dukker opp problemer, og det er ikke fred å få?

•Du bekymrer deg mye over ting du ikke kan kontrollere?

•Du kjenner deg usikker på egne styrker ?

•Du føler du har lite energi

   

Det er når du utvikler dine styrker og lever mindfult at du virkelig kan håndtere livet

Det er balansekunst for et godt liv – i full fart og i sakte fart

Neste arrangementer

Workshop: 30.07.2022    kl. 10:00

SLIK KAN DU REISE DEG etter å ha opplevd en vanskelig og krevende situasjon

Har du opplevd sykdom, økonomiske nedturer, mistrivsel på jobb, dårlige relasjoner eller kjenner at du har kjørt deg fast? 

Du får en strategi og verktøy for å komme tilbake – slik at du kan bli mer robust.

Digimøter

Andre tirsdag i måneden får du invitasjon til    DIGI MØTE – Live  på zoom 

Dette er en møteplass for deg som er opptatt av  å finne  hvordan navigere i livets opp og nedturer.

Pauseprater

Er et nettverksmøte bare for deg som er med på pauserommet. Når vi er sammen er vi sterkere. V kan gi hverandre hjelp, forståelse og bli sett for den vi er, og innsatsen vi legger inn i hverdagen for oss selv og andre.  

Mindfulnesskurs

Er et nettkurs bare for deg som er med på pauserommet. Programmet er delt opp i tre moduler og har i tillegg en rekke øvelser. Du kan hoppe mellom de ulike modulene og se dem når – og så mange ganger du vil.

Dette trenger du for et liv i balanse:

Nære relasjoner.

Ta vare på kroppen.

Følg drømmen.

Få det gjort nå.

Nyt hver dag.

Det er OK å være annerledes.

Tenk på det du har – ikke det du har mistet.

Lev optimistisk.

Du velger 1 : 1 program, gruppeprogram eller nett-fellesskap

Du kan få ditt program på den måten som passer deg. Med systematisk tilnærming som coaching er setter vi utfordringer i nye perspektiv. Det er ingen personer som er like og derfor vil din prosess bli tilpasset og gjennomført etter ditt behov. Vi teller ikke timer og derfor selger vi heller ikke timer, men fast pris for et program over tid slik at du utvikler kan hoppe ut av senga og glede deg til en ny dag…..

Bestill samtale her

Når været skifter

Det eneste som er forutsigbart er at livet er uforutsigbart. Selv om du ikke kan kontrollere hvilke utfordringer du møter eller når du kan møte dem, kan du styre hvordan du reagerer.

Når livet gir deg utfordringereller sagt på en annen måteskaper direkte hindringerHvem vil du være?

DU får aldri en problemfri hverdagog det er ikke hva som skjer som er avgjørende, men hvordan du møter det . Det som setter en stopper for deg er dine egne tanker, følelser og overbevisninger om hvem du er – og hva du kan.

Styrker

Styrker er positive egenskaper som gjenspeiles i tanker – følelser og adferd.

Styrker er en positiv del av din personlighet.

Styrker ligger latent, men må utvikles som et frø.  Det ligger klaret, men spirer bare hvis du gir det vann. Ulike frø er ulike planter og krever ulikt stell. Noen er sterkere enn andre. Du bruker mindre energi på å stelle en steinbedsplante enn en rose.

Er du oppmerksom på dine styrker?

Når du bruker styrkene dine, er sjansene for at du trives og mestrer livet gode.

Er du klar over dine styrker? Vi i Presenza gir deg muligheten å kartlegge hva som er dine styrker.  

Ønsker du å kartlegge dine styrker?

Les mer og bestill kartlegging – få din personlige kartleggingsrapport og e-bok som hjelper deg å forstå verdien av å være bevisst dine styrker.

 

Mindfulness

Å finn balansen mellom gjøren og væren gir roharmoniglede

 

Oppmerksomt nærvær =Mindfulness i hverdagen

Mindfulness gir et eventyr av kontinuerlig læring, vekst, og transformasjon gjennom hele livet,gjennom enkle og vanskelige tider.

På kort sikt: Mindfullness er å være mer tilstede i livet slik det faktisk utfolder seg, med færre automatiske reaksjoner , men med større ro og empati.

På lang sikt: Du blir kjent med din indre og ytre verden som du lever iobserverer uten å dømmeakseptererfør du agerer eller velger å la det gå this will also pass away

Last ned GRATIS e-bok om Mindfulness

Lær mer om Mindfulness

Vil du lære mer om mindfulness?

Bli med i vårt nettsamfunnPauserommetog få gratis introduksjonskurs i Mindfulness som en del av medlemsskapet – og mye mer…

Gir bølgebevegelsen deg ro?

Mindfulness og Styrker

Mindfulness & Styrker gir harmoni og dynamikk

 

Slik at du får klarhet i hvordan du bruker denne synergien av egne evner for mer tilfredshet hver dag.

Du integrerer oppmerksomhet på dine unike styrker slik at du er rustet til å være i livets oppog nedturer og der du er mestmidt imellom.

Har du lyst til å høre mer om hva styrker er og hvordan du med oppmerksomhet kan få superpower for well beeing så dette blir ditt beste år?  Det er aldri for sent.

Bli med på vårt nye GRATIS webinar. 

 

Pauserommet

Pauserommet  gir deg  kunnskap, minikurs, strategier, metoder og øvelser for å møte livets opp- og nedturer. Pauserommet er for inspirasjon og oppdagelser for å møte hverdagen akkurat der du er – du er utforskeren. På din livsreise trenger du pauser.

Det er ensomt alene og sammen er vi sterke. Vi er til stede for deg .

Vi har opplevd viktigheten av å praktisere mindfulness og samtidig ha en bevissthet om styrker når livet treffes av hendelser. Derfor har vi startet Pauserommet med fokus på styrker og mindfulness.

Bli bedre kjent med deg selv…

Vi deler vår kunnskap –  GRATIS innhold til deg!

Digimøter

Andre tirsdag i måneden får du invitasjon til DIGI MØTE – Live  på zoom 

Dette er en møteplass for deg som er opptatt av å finne  hvordan navigere i livets opp og nedturer.
Livet er alle disse øyeblikkene og hendelsene enten de bare passerer eller treffer om uventet uvær på  jobb eller i livet midt i mellom.

E-bok om Styrke

Hva er styrke?

Om du bare får bruke styrkene dine, er sjansene for at du trives og mestrer jobben din gode. Får du derimot ikke brukt styrkene dine, kan du begynne å mistrives, og derfra kan det utvikle seg til stress. Men vet du egentlig hva styrker er og hvorfor dette er viktig for deg å være oppmerksom på?

Mindfulness

Få bedre livskvalitet med – Mindfulness i hverdagen

Det er ikke noe godt dekkende ord å oversette Mindfulness med: oppmerksomt nærvær, tilstedeværelse, oppmerksomhetstrening, våkenhet og bevisst oppmerksomhet.
​​​​​​​Vi vil si at Mindfulness er evnen til å være tilstede med bevisst oppmerksomhet, og holde ønsket fokus uten å dømme. Denne ferdigheten beskrives som dette århundrets viktigste ferdighet.

Send gjerne litt info om deg selv og ditt evt. spørsmål til meg