90600662 elsa@presenza.no

Vår visjon

Vi ser for oss et   Liv med hverdagsglede for alle…og et meningsfylt liv  midt imellom

Vår oppgave: Pass it on – Gi det videre. Å formidle det vi oppdager,  dele våre ressurser og gi andre en mulighet for å utvikle seg og få et godt nok liv

Elsa Grimsmo

Det er mulig for alle å komme seg videre… Jeg startet min 3 karriere i  PRESENZA for 9 år siden, tok min 3. utdannelse i vel voksen alder …. Jeg er coach og rådgiver  for deg som ønsker mer trivsel og glede på jobben og livet midt imellom. Jeg startet  Presenza med et spørsmål: Hvordan skape mer Trivsel på jobb og har fortsatt med å de på hvordan vi kan LIVSNAVIGERE Jeg DELER kunnskap og erfaring fra ulike lederroller gjennom 20 år, fra helse- og sosialomsorgen i 10 år. Som medmenneske  er du i  fokus og jeg hjelper deg så du tar ditt  valg og kjenner deg trygg på valget du gjør.

Sertifisert NLP / Goal Mapping coach og instruktør i Mindfulness. Jeg jobber med deg slik at du finner DIN VEG.

Per Kristian Johnsen

Jeg er rådgiver og endringsleder for alle som jobber i arbeidslivet – uansett posisjon i bedriften.

Jobbet i IT siden 79 og er hekta på IT systemer – og mennesker. Og særlig er jeg opptatt av der menneske og system møtes i prosesser.

Min styrke er å samle informasjon, bearbeide den, lære og formidle videre med et mulighetsbilde  Jeg har erfaring med IT prosjekter, leder – og  prosjektledererfaring Management consulting mot private og offentlige virksomheter

Sertifisert endringsleder som benytter mindfulness og utvikler konseptet MNDFL Consulting – for bedre bedre trivsel på jobb og med fokus på personlig styrker utvikles DIN VEG