90600662 elsa@presenza.no

Er du et vanemenneske? Er det bra eller ikke? 

Det er lett å låse seg til en bestemt måte å gjøre ting på. Du blir offer for dine vaner. Virkeligheten er at du kan komme opp med mange nye måter å bruke dine styrker på.

Husk at du er eksperten på deg selv. Gi deg sjansen til å utforske og uttrykke dine beste egenskaper på forskjellige måter. Ikke la deg stoppe av trangen til å gjøre noe perfekt. Det er ingen perfekt bruk av styrker.

I stedet kan du spørre deg selv: Hvordan kan jeg bruke en avsignaturstyrkene mine mens jeg snakker med sjefen min? Hvilken karakterstyrke vil hjelpe meg å levere denne presentasjonen? Hva vil støtte meg i denne e-posten jeg skriver? Når du reflekterer, diskuterer og prøver ut karakterstyrkene dine vil ideene dine myldre.

Du vil innse at mulighetene er uendelige.

Vil du vite mer om karakterstyrkene? Bli med på workshoppen om Styrke. Søndag 19.juni kl. 10.

 

Hvordan finner jeg styrke når sårbarheten treffer meg?

Hvordan finner jeg styrke når sårbarheten treffer meg?

Min sårbarhet traff meg igjen som en tornado en august dag for snart ett år siden-jeg var og er fortsatt i min beste alder og mest spennende tiden av mitt liv–

Fra å være en velfungerende kvinnene forandret livet mitt seg jeg på noen få sekunder. Du har sikkert hørt det løftet smile-snakke-jeg klarte ikke noe av det-

Livet oppleves som en berg og dalbane og du kastes rundt og rundt du kan ikke kontrollere det for det er uforutsigbart-det er ikke hendelser i livet du skal fokusere på men hvordan kan du møte det uventede. Hadde ikke jeg visst det jeg vet om egen robusthet og sårbarhet hadde det vært mye vanskeligere for meg å reise meg igjen og komme hit som jeg er akkurat nå. Det å møte livets hendelser med oppmerksomhet og styrke. Det gir energi til å håndtere det uforutsette-øker selvtilliten og finner verdien i de små øyeblikkene.

Har du opplevd sykdom økonomiske nedturer mistrivsel på jobb dårlige relasjoner eller har rett og slett kjent at du har kjørt deg fast. Du kan reise deg med ny styrke når livet har gitt deg problemer.

Du er født robust. Det er en styrke som gjør deg i stand til å fastholde din oppmerksomhet og konsentrasjon om en aktivitet til tross for motstand av krise. Den gjør deg i stand til å tilpasse din innsats etter mulighetene. Robusthet er bare en av mange styrker.

Vet du at 70% er ikke klar over sine styrker eller hvordan de skal brukes i hverdagen slik at du får mer selvtillit økt engasjement og glede kan redusere stress, forbedre trivsel i livet og forsterker relasjoner. Vil du bli mer bevisst dine styrker og bli mer oppmerksom på hvordan du kan bruke disse?

Du kan få kartlagt dine styrker hvordan disse styrkene dine henger sammen med karaktertrekk hva skjer når du bevisst bruker dine styrker og hvorfor skal du utvikle styrkerfør du korrigerer svakheter det skal også vite hvordan styrker har en direkte påvirkning påtilstand som lykke og glede dette er forsket på dokumentert i vitenskapelige artikler…..

Jeg startet med å si at jeg var i min beste alder og det står jeg for 62 år og egentlig kunne jeg bare slutte å jobbe takk litt pensjon og hvile på laurbærene men dette er viktige fotspor å sette som du kan gå når du er nede i en bølgedal og har vanskeligheter for å reise deg og komme videre-det å møte livets hendelser med oppmerksomhet og styrke. Det gir energi til å håndtere det uforutsette–Jeg har selv brukt bevisstheten om mine styrker og evnen til å være oppmerksom på øeblikket for å reise meg med ny styrke når utfordringene og problemene ble for store. Som sagt er du født Robust. Kanskje er du litt rusten og trenger å pusse litt på styrker evner og ferdighetene.

Bli med på seminar meld deg på nå invester 3 timer av dagen din til å bli mer oppmerksom på dine unike styrker.

Kjære medarbeider, vi er i en akselererende endring…

Kjære medarbeider, vi er i en akselererende endring…

Kjære medarbeider, vi er i en akselererende endring…

Det er sommer og tid for noen refleksjoner i forhold til Arbeids – Livs – Endringer som vi alle på en eller annen måter er involvert i. Akkurat nå har jeg lyst til å si noen ord til deg som medarbeider. Selv om vi ikke jobber i samme firma, så er vi medarbeidere i et samfunn som utsettes for en akselererende endring. Dette påvirker både deg og meg, uansett hvilke rolle vi har….
 

Revolusjon skaper endring

Digitalisering og omstilling skaper mye oppmerksomhet. Det skjer en revolusjon innenfor teknologi med automatisering av biler, sykehus og ulike oppgaver i helsevesenet. Vi kjøper og selger varer og tjenester på nye måter. Vi kommunisere, leser og hører musikk med ny tekonologi. Hele samfunnet er i endring og det går fortere enn mange av oss klarer å henge med på.

Hverdagen preges av forstyrrelse, i et høyt tempo, som gjør at mange av oss kjenner på en følelse av å ikke klare å henge med. Usikkerheten har vært stor når jeg har kommet til hotellet og resepsjonen ikke var å se. Har du kanskje søkt ny jobb i det siste og blitt intervjuet av en robot?

En av gründerne bak Frelsesarmeen- Catherine Booth – opplevde den industrielle revolusjon og har formulert endringstiden slik: “There is no improving the future without disturbing the present.”

Endringer for fremtiden skjer hele tiden og den forstyrrer nåtiden. Det er tre fenomen som påvirker oss i en endringstid og som jeg ønsker å dele med deg min kjære medarbeider.

 

Disruption – Akselerasjon – Irrelevans

Tar vi et lite blikk i bakspeilet var det mye uro, og opprør når Spinning Jenny kom og revolusjonerte tekstilindustrien på 1700-tallet. Til tross for at opposisjonen gikk til direkte angrep mot oppfinneren av “Jenny” så fortsatte utviklingen av industrien. I dag er det umulig å se for seg hvordan vi skulle brukt manuelle spinnere, og slik fortsetter utviklingen. Ny utvikling skaper uro, engstelse og ubalanse.

Vi hører mye om jobber som vil forsvinne de neste 20 årene som en konsekvens av den digitalisering, mens få har sagt noe om jobbene som kommer som følge av de teknologiske fremskrittene. Soleima Gourani  sa i et intervju med ukepressen at: “Det er blitt anslått at 65 prosent av alle barn som begynner på skolen i dag, kommer til å gå ut i et arbeidsmarked fylt av jobber som ennå ikke finnes. Det er forventet at 75 millioner av de jobbene som finnes over hele verden i dag, kommer til å forsvinne, mens det vil bli skapt anslagsvis 133 millioner nye jobber frem til 2030.

Så hva gjør du for å møte disruption, akselerasjon og irrelevans. Du har sikkert oppdaget at dette går fort – Revolusjonen er akselererende, og denne farten som øker er med på å styre vårt samfunn. “Ikke penger, ikke makt men akselerasjon tyrer verden” sier Hartmut Rosa. Han er tysk sosiolog og statsviter. Det som er spennende ved hans påstand er at han ser en sammenheng mellom akselerasjonen innenfor teknologi, samfunn og i menneskets livstempo.

 

Stemmer det at vi øker tempoet i livet?

Det finnes en subjektiv opplevelse av livstempo, og personlig vil jeg si at dette har jeg kjent mye på. Stress, tidsklemme, skulle gjort, ville gjort og må få gjort er gjengangere i mitt tankespinn.
Men det finnes også objektive tidsbruk-undersøkelser som viser at folk tar seg mindre tid til å gjennomføre hver enkelt oppgave, og har færre pauser mellom oppgavene. Vi bruker mindre tid på å spise mat, vi sover mindre og ikke minst multitasker vi som et desperat forsøk på å kompensere for tidsklemma. Dette til tross for at hjerneforskning viser at hjernen vår kun kan ha fokus på en ting om gangen. Oppmerksomheten vår må prioritere det ene fremfor det andre om den skal klare å danne et sammenhengende bilde for oss. “Hjernen kan bli paralysert hvis vi forsøker å gjøre noe mens vi fortsatt jobber med noe annet, fordi den prefrontale hjernebarken ikke klarer å skifte fokus umiddelbart” skriver Kaja Nordengen i sin bok “Hjerne er stjernen”

Så våre subjektive opplevelser av en akselererende teknologi og et samfunn som utvikler seg i høy hastighet, er at livet går fortere og fortere. Vi blir “tvunget” til å få opp tempoet av frykt for ikke å henge med. Er det slik at vi kjenner vi blir løpt fra og at vi engster oss for å bli irrelevante? At ingen lenger har bruk for oss, vår kompetanse og at det er en lang og vanskelig vei for igjen å bli aktuell som kandidat for en ny jobb? Nye tall viser at halveringstiden for kunnskap nå er nede i fem år. Naturligvis er dette avhengig av fagområde, men siden teknologi blir en stadig større del av alle områder så treffer denne trenden fler og fler. Livslang læring er nå en forutsetning for å henge med.

 

Tar robotene over?

Umiddelbart kan det oppleves som å være i en nedadgående spiral, og som medarbeider kan jeg se meg selv litt fortapt når jeg blir løpt forbi av roboter på inntogsmarsj. Noen peker på at det er “de” som må ta ansvar, andre setter seg litt oppgitt ned og sier det får gå som det går. Jeg kan forstå at det er en naturlig reaksjon. Men det som er mer naturlig for et menneske er at vi har en iboende motstandsdyktighet og en tilpasningsevne som er mye større enn vi tror.

“Vi tåler en trøkk” sier forskere som har studert hva som skal til for at mennesker skal klare seg gjennom kriser, belastninger og bekymringer. “We are wired for struggle” sier Brene Brown….. Og det viser historien at vi er. For å møte den nye fremtiden kreves det at vi tar et felles ansvar. Vi kan tilpasse oss og mobilisere våre ressurser for å møte disruptions. “Når datamaskiner, roboter og kunstig intelligens avlaster oss i massiv skala, er det logisk å utvikle den delen der vi mennesker har våre fortrinn: Omsorgsevne, emosjonell mestring og kompleks systemdesign.” (Kathrine Aspaas) Dette støttes også av forskere som Harari som mener at psykisk styrke for å tåle endringer er en av de viktigste egenskapene å utvikle.

Jeg har ståltro på at det alltid er behov for oss mennesker som medarbeidere i et samfunn fordi vi har evner og ferdigheter som ikke kan gjenskapes i en maskin. Og den store effekten får vi når vi klarer å interagere med den nye teknologien og finne områder der våre egenskaper kan komplettere automatisering. La hjemmehjelps-robotene støvsuge og vaske – så kan vi snakke og trøste.

Kjære medarbeider – Du er mer enn du aner, du må våge å skinne, stå frem som den unike person du er. Modighet, Nysgjerrighet og Fleksibilitet er min sommerhilsen  til deg. GOD SOMMER

 

VI DELER REMIX-BLOGG

Det perfekte finnes ikke, alt er satt sammen, fysiske gjenstander, mentale opplevelser, konstruksjoner av alle slag har sprekker og der kommer lyste inn….   Les hele blogginnlegget her

Er du et vanemenneske? Er det bra eller ikke? 

Det er lett å låse seg til en bestemt måte å gjøre ting på. Du blir offer for dine vaner. Virkeligheten er at du kan komme opp med mange nye måter å bruke dine styrker på. Husk at du er eksperten på deg selv. Gi deg sjansen til å utforske og uttrykke dine beste...