90600662 elsa@presenza.no
Det er noe feil med datan i dag…

Det er noe feil med datan i dag…

Det er noe feil med datan i dag…

Kall det gjerne disruptions, men vi som er i IT bransjen må snart ta inn over oss realitetene – vi leverer komplekse produkter – og vi må ikke late som noe annet. Det er tid for å gi våre brukere bedre arbeidsvilkår – brukeradopsjon er nøkkelen til suksess.

 

 

Brukere i klemma

Ingen liker å havne i klemma. Med en utålmodig kunde i telefonen er det kjapt å dele sin frustrasjon – “det går så treigt her i dag”, “vi har fått nytt system skjønner du”,  og jeg er sikker på at alle har fått servert en slik unnskyldning en gang.
Selvsagt oppstår tekniske problemer, men ofte er det manglende kunnskap som er årsaken. Og når vi er i klemma så kan det hende vi gjør desperate ting for å komme oss ut av den igjen. Vi ønsker minst av alt å fremstå som ukyndige og utilstrekkelige og her snakker jeg av egen erfaring.
I et firma jeg jobbet for en tid tilbake hadde de innført innkjøpsrekvisisjoner – som selvbetjening. Smart opplegg – en produktkatalog på nett, kryss av for ønsket produkt og ønsket mitt smatt videre til min sjef som kunne godkjenne og bestille elektronisk. Jeg fikk mobiltelefonen jeg hadde bedt om også – og så startet marerittet. Jeg fikk en mail om å bekrefte at jeg hadde mottatt telefonen, men så skulle jeg påføre konto, avdeling og formål!
Som økonom har jeg full forståelse for at slik informasjon er nødvendig, men som første ledd i verdikjeden hadde jeg ingen forutsetninger for å oppgi rett informasjon. Jeg fikk opp noen kryptiske søk – ingenting stemte med det jeg trodde og feilmeldingene haglet.
Jeg måtte gi opp – og jeg forsøkte å finne hjelp uten hell.  Og en gang i uka kom en purremail om at jeg måtte gjøre ferdig jobben.
Jeg opplever meg selv som relativt rutinert med 40 års erfaring med slike systemer, men jeg klarte ikke å finne frem. Så til slutt startet jeg bare å velge kombinasjoner av Konto, avdeling og formål som systemet ikke gav feilmelding på.
Min mobiltelefon ble bokført som Rengjøringsmiddel til kantina – og formålet var støtte til bedriftsidrettslaget…. Og purremailene forsvant – og siden har jeg ikke hørt noe.

 

Læring?

Har jeg lært noe? Ja, men det tok sin tid. Det første jeg lærte var at alle – selv gamle rever – trenger opplæring hvis vi skal oppnå ønsket resultat. Så lærte jeg at selvbetjeningsløsninger er fantastisk besparende når de implementeres riktig. Og da kreves tilgang på støtte – “at the point of need” For brukerne jobber ikke lenger bare når supportsenteret har åpningstid, og ikke er de interessert i å fylle ut lange feilmeldingsskjema for å havne i en eller annen kø heller.  Og de vil ha hjelp med akkurat det de lurer på – ikke 100 sider brukermanual på nett.
Jeg startet med å beskrive brukeren i klemma – og det er egentlig sakens kjerne; vi gir flokken vår – de som skal bringe virksomheten fremover – dårlige arbeidsvilkår og forventer allikevel full produktivitet. En skikkelig dårlig deal spør du meg. Og egentlig ganske irrasjonell da begge parter egentlig har samme mål – å lykkes. Brukeradopsjon er nøkkelen til suksess, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. For meg er vinn-vinn scenarioet er helt tydelig.

 

Disruptions

Kall det gjerne disruptions, men vi som er i IT bransjen må snart ta inn over oss realitetene – vi leverer komplekse produkter – og vi må ikke late som noe annet. Selv enkle apper kan by på store utfordringer for en fersk bruker, og en oppgradering av et eksisterende system er ikke bestandig intuitiv. Da er det  ikke lenger tilstrekkelig å benytte gamle metoder for å støtte bruken av kritiske forretningssystemer.
Med dagens teknologi er det lett å ta brukerne på alvor – og ikke minst lønnsomt.  Ved å systematisere dokumentasjon og opplæring i et LMS system sikrer vi  oss at alle får samme informasjon, til samme tid og samtidig kan det gjøres på en måte som oppmuntrer til erfaringsdeling. Samtidig gir vi tilgang til veivisere på de punktene hvor brukerne har behov for støtte – alltid tilgjengelig og etter hvert som kunstig intelligens blir tatt mer og mer i bruk – personifisert, erfaringsbasert og ennå mer relevant.
Bruk av e-læring er beregnet til å kutte virksomhetens opplæringskostnadene med over 50%. I tillegg kan vi kalkulere inn reduserte kvalitetskostnader – og ikke minst trivsel og mestring. Da har vi snudd disruption til business advantage – det kaller jeg Business Smart.

VI DELER I REMIX BLOGGEN

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Kaos er en tilstand av mangel på orden. En situasjon der en har vanskeligheter med å kontrollere og bringe stabilitet - er dermed kaotisk. Slik er min hverdag nå – fjern fra tidligere ordning – plan og struktur Uventede følelser oppstår- følelser jeg aldri før har...

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Fy f…… så vondt det gjør nå døra treffer meg midt i trynet. Nå igjen - jeg orker ikke mer! Livet mitt er kaos . Det er det jeg oppfatter når jeg tar telefonen fra en person jeg har jobbet med tidligere. Hun fortsetter - jeg kan ikke helt fatte at dette skjer igjen....

DU ER GOD NOK AKKURAT NÅ

DU ER GOD NOK AKKURAT NÅ

Hver dag har vi en mulighet for å utvikle oss og bli mer enn vi er-forutsatt at du tenker det er spennende og viktig. Juli betyr sommerferie for de fleste. Endelig er det din tid for ro,varme, lune,opplevelsesrike dager-uten grubling og bekymring-eller? Det er faktisk...

Wisdom 2.0

Wisdom 2.0

Wisdom 2.0

Headline for Wisdom 2.0:

“Wisdom 2.0 is a conference tackling one of the biggest challenges of today’s age. Connect through technology, but do so in a way that supports a person’s well-being, work effectiveness, and is ultimately useful to the world.”
— Inc Magazine

Participants share a common interest: to live with greater wisdom, purpose, and meaning, while using technology in ways that create a more open and healthy culture.

Effektivitet
Det er umulig å ikke bli nysgjerrig på et slikt utsagn – særlig når det er perfect match i forhold til hva vi selv mener! Det er en økende bevissthet på Mindfulness og meditasjon – og vilke effekter dette har på vår effektivitet. Du leste riktig: Effektivitet

Hvis du ble like nysgjerrig som oss?  Her er linken til Wisdom 2.0

Det er nå så mye forskning rundt Mindfulness og ikke minst praktiseres det med hell på så mange steder at det er for oss helt tydelig at disse teknikkene som vi har satt sammen i vårt MNDFL konsept gir resultater på mange plan.

Det er et paradigmeskifte i business – det er ikke lenger profitt som står øvserst på mål-lista til virksomheter som oppnår suksess. Ved å ha en mening ut over profitt og ved å fokusere på menneskene og deres behov så følger profitt som en konsekvens. Digital age krever nye metoder og teknikker. Det gjelder ikke bare i jobbsammenheng – dagens mennesker omgis av teknologi på stadig flere områder og må forholde seg til nye grensesnitt og virkeområder – også på det private plan. Hvordan skal vi sikre oss at vi utnytter teknologien til eget beste og at vi ikke blir rammet av “Digital utmattelse”?  MNDFL – oppmerksomhet på det som er  – det blir en livsstil mer enn et konsept.

VI DELER REMIX-BLOGG

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Kaos er en tilstand av mangel på orden. En situasjon der en har vanskeligheter med å kontrollere og bringe stabilitet - er dermed kaotisk. Slik er min hverdag nå – fjern fra tidligere ordning – plan og struktur Uventede følelser oppstår- følelser jeg aldri før har...

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Fy f…… så vondt det gjør nå døra treffer meg midt i trynet. Nå igjen - jeg orker ikke mer! Livet mitt er kaos . Det er det jeg oppfatter når jeg tar telefonen fra en person jeg har jobbet med tidligere. Hun fortsetter - jeg kan ikke helt fatte at dette skjer igjen....

DU ER GOD NOK AKKURAT NÅ

DU ER GOD NOK AKKURAT NÅ

Hver dag har vi en mulighet for å utvikle oss og bli mer enn vi er-forutsatt at du tenker det er spennende og viktig. Juli betyr sommerferie for de fleste. Endelig er det din tid for ro,varme, lune,opplevelsesrike dager-uten grubling og bekymring-eller? Det er faktisk...

“It´s all about the people”

“It´s all about the people”

Jeg må innrømme at jeg har fått noe å tenke på. Etter å ha brukt en uke på diverse prosjekter i Tanzania hadde jeg fått bekreftet at vi hadde mye å bidra med og at vi kunne være ressurspersoner. Litt betenkte var vi nok etter å ha hørt historiene om hva som kunne skje dersom man ikke hadde lokal kunnskap og visste hvordan business ble gjort i Tanzania. Så vi satt oss sammen og rådslo med Solfrid som hadde lang erfaring. Hennes innspill minnet meg om mine egne erfaringer fra internasjonalt arbeid.

Lesson 1 : Business is local

Etter å ha jobbet i amerikanske og tyske selskaper i en årrekke husker jeg situasjonene som oppsto når helt meningsløse direktiver ble tredd nedover våre hoder og vi måtte gjennomføre oppgaver som stred mot all sunn Norsk fornuft. Nå sitter jeg plutselig i en annen situasjon. Nå er det vi som har føringen og som skal gjennomføre et prosjekt i et annet land med en annen kultur. Nå gjelder det å bruke hodet og ikke gå i de samme fellene. Samtidig så gjelder det å styre klar av de åpenbare problemområdene – som for eksempel korrupsjon.

P1090180-1160

Mr. Kamotta gav oss svaret, og vi var på samme frekvens. – Han er en mann med en fantastisk track record, som deler vår visjon – og som er fra Tanzania. Dette vil fungerer dersom vi klarer å balansere samarbeidet og finne den optimale miks av lokalt selvstyre og sentral kontroll.  Og ikke minst å gi tillit til ressurspersonen som sitter med den daglige oppfølgingen av prosjektet.

Lesson 2: Vær ydmyk – lær av andre

I Presenza så har vi prosjektledelse som profesjon – og vi lærer andre hvordan de skal gjennomføre prosjekter – med mennesket i fokus. Vår venn Kamotta hadde overtatt et Norad-prosjekt som hadde ligget nede i noen år etter at bistandsarbeiderne dro hjem. Vi fikk en omvisning på noe som fremstod som et mønsterbruk – en skole med 400 studenter – helt opp til universitetsnivå. Vedlikeholdet var glimrende, alt var velorganisert og han kunne gjøre rede for filosofien bak alle tiltak som var gjort.

P1090212

Dette var midt i vår lei – så vi spurte hva som var hans hemmelighet. “You must find the right medicine – for every problem. It is all about organisation – and people. Always the people!”

Så her på kysten av Afrika møter vi en som har bedrevet situasjonsbestemt og  coachende ledelse med mennesket i fokus siden slutten av 90-tallet og som har dokumenterte resultater. Vi bøyer oss i hatten – og så smiler vi bredt – dette er akkurat det vi ønsker å formidle i våre kurs.

Han har hatt sine stormer i de 20 årene han har vært rektor på denne skolen, men han har ikke veket fra sine prinsipper. Det blir for meg syretesten på teoriene – det er dette som skal til for å få prosjekter i havn.

Hva tar jeg med meg?

Jeg sa jeg hadde fått noe å tenke på, og det gjelder virkelig. Fra å tro jeg bare skulle dele av min kunnskap så var det jeg som satt igjen med mest lærdom. Et praktisk eksempel på hvordan jeg skal nærme meg problemstillinger og nye kulturer med ydmykhet og respekt – og ikke minst: lytte mer enn prate. Vi i Presenza har sagt at MANGFOLD er en av de viktigste faktorene i næringslivet fremover, og nå skal vi selv jobbe i et prosjekt som involverer ulike kulturer. Da gjelder det å bruke alt vi kan om kommunikasjon, teamarbeide og prosjektgjennomføring.

For prosjektet i Mlingotini skal lykkes – det er en bedre fremtid for hundrevis av barn som er avhengige av oss – og Mr. Kamotta. Og naturligvis – nøkkelen til suksess:  “It´s all about the people”

P1090777

ENGLISH VERSION :

I must admit that I’ve got something to think about. After spending a week at various projects in Tanzania, I had received confirmation that we had much to contribute and that we could be resource persons. We had some concerns though – having heard stories about what could happen if one did not have local knowledge and knew how business was done in Tanzania. So we sat together and consulted with Solfrid who had long business experience. Her comments reminded me of my own experience from international work.

Lesson 1: Business is local

Having worked in US and German companies for years, I remember situations that arose when completely meaningless directives were strung down our heads and we had to carry out tasks that fought against all common Norwegian sense. Now I find myself in another situation. Now it is we who have the task to implement a project in a different country with a different culture. Now we need to think and rethink – not go into the same traps. And it is so important also to steer clear of the obvious problem areas – such as corruption.

Mr. Kamotta gave us the answer, and we were on the same frequency. – He is a man with a fantastic track record, who share our vision – and he is from Tanzania. This will work if we manage to balance cooperation and finding the optimal mix of local autonomy and central control. And not least to give confidence to the resource person sitting with the daily implementation of the project.

Lesson 2: Be humble – Learn from others

In Presenza we have project management as a profession – and we are teaching others how to implement projects – Human-centric. Our friend Kamotta had taken over a Norad project that had lain down with a broken back for a few years after aid workers went home. We did a tour on their premises – a school with 400 students –  up to university level. The maintenance was excellent, everything was well organized and he could explain the philosophy behind any action that was done.

This was very appealing to us – so we asked what was his secret. “You must find the right medicine – for every problem. It is all about organization – and people. Always the people!”

So here on the coast of Africa, we meet someone who has been doing situational and coaching leadership with people in focus since the late 90s and that has proven results. We bow deep – and then we smile wide – this is exactly what we want to convey in our courses.

He has obviously had some storms in the 20 years he has been principal of this school, but he has not departed from its principles. It is for me the ultimate test for our theories – this is what it takes to make projects deliver!

What do I take with me?

I said I had got something to think about, and it comes really. I thought I should just share my knowledge, and then it was me who was left with most lessons. A practical example of how to approach issues and new cultures with humility and respect – and not least, listen more than talk. We in Presenza have said that DIVERSITY is one of the most important factors in business in the coming years, and now we are participating in a project involving different cultures. Then we have to use everything we can around communication, teamwork and project implementation.

For the project in Mlingotini must be a success – it is a better future for hundreds of children who depend on us – and Mr. Kamotta. And of course – the key to success: “It’s all about the people”

Blogglistenhits