90600662 elsa@presenza.no
Trends and disruptions

Trends and disruptions

Kikk inn i krystallkulen med oss

UK Commission for Employment and Skills gav ut rapporten Trends and Disruptions i 2014. Den er fortsatt høyaktuell. Vi mobiliserer fremtidens virksomheter. Derfor sørger vi for å orientere oss om hvilke trender som berører forretningslivet, men også vårt privatliv.

For det henger jo sammen ikke sant? Endringer og endringsledelse er et av våre forretningsområder. Hvordan medarbeidere og ledere posisjonerer seg i forhold til trender og endringer i forretningsmodeller vil være avgjørende for hvordan bedrifter utvikler seg og hvem som vil klare seg videre.

Noen av de trendene som vil påvirke oss kraftig er økt mangfold, demografiske endringer, økt mobilitet, teknologiske skifter, nye forretningsmodeller med frilansere og nettverksbygging.

Selv samarbeider vi med en rekke mindre selskaper og frilansere i en Nettverksmodell – vi er ekstremt fleksible, men vi er også avhengige av gode avtaler og gjensidig tillit mellom de samarbeidende partene for å kunne fungere som en fullverdig leverandør for våre kunder. Dessuten ser vi hvordan ulik teknologisk modenhet kan skape utfordringer og skjev belastning i et samarbeid.

Dette har vist seg å være en av de store utfordringene: manglende digital kompetanse. Det legger føringer for samhandlingen mellom partene og kan føre til at den som har kommet kortest i sin digitale transformasjon blir styrende. Løsningen blir ofte at de med størst kompetanse driver opplæring av sine partnere. Fordelen er at vi høster mye erfaring på hvordan selv drevne trainers på selvledelse og endringsledelse kan bli frustrerte ved mangel på mestring i en digital virkelighet. Hvor mye verre er det da for en bruker som ikke har denne teoretiske ballasten?

For oss har det blitt vårt viktigste forretningsområde – der system og mennesker møtes – og har blitt til konseptet Presenza Business Smart

De øvrige trendene er også viktige å få med seg. Rapporten kan du laste ned her – en av de viktigste rapportene for de som er opptatt av hvordan forretningslivet vil arte seg frem mot 2025.

The age of the customer

The age of the customer

Forresters analyse av trender i 2017

Kundenes krav til individuell tilpasning av produkter og tjenester – og ikke minst stadig skiftende forbruksvaner vil utfordre oss i 2017

Vi ser hvordan kravene til dynamikk i organisasjoner øker. Som en følge av denne trenden stilles nye krav til våre medarbeidere – og våre IT systemer. Vi ser blant annet at big data benyttes for å kartlegge den spesifikke kundens vaner slik at vi kan levere på forventningene. Det gjør at forretningsintelligens og big data blir et verktøy ikke bare for ledere, men for alle i bedriften.

Dette vil føre til nye behov for kontinuerlig kompetansebygging og fører til en ennå større kontaktflate mellom menneske og system. Vi mener at dette også vil kreve helt nye måter å drive kompetansebygging på. 70% av all kompetansebygging i dagens organisasjoner skjer mens du faktisk jobber med dine daglige oppgaver. Dette kan tilrettelegges slik på helt nye måter – vårt Presenza Activator konsept gir synergieffekter i skjæringspunktet menneske og system

Kundetilpasing og individualisering av produkter og tjenester blir så viktig at det løftes opp i en egen funksjon. CX – Customer experience blir et viktig fagområde i 2017, og tittelen CXO blir å se i stadig flere organisasjoner.  Her vil også føringene for en virksomhets IT systemer utarbeides, så hvis du er CIO i dag vil du sannsynligvis snart rapportere til en nyopprettet CXO funksjon.

Forrester sier:
Virtually all competitive markets are on the move: Banks try to innovate before digital banks become formidable competitors; big-branded retailers confront the digital threat with store closings and amped-up omnichannel and mobile efforts; manufacturers get serious about their digital business; relationship-driven investment firms try to adapt to the encroachment of tech titans; and utility companies — yes, utility companies — launch customer experience (CX) initiatives to influence consumption habits and change their operations.

Hvis du vil se hvordan vi kan bidra til at din virksomhet kan møte de nye utfordringene leser du om vårt Business Smart konsept.

Hvis du vil ha Forrester rapporten kan du gå inn her

Vi er nå medlem av SAP økosystemet

Vi er nå medlem av SAP økosystemet

“We are an official member of the SAP® PartnerEdge® open ecosystem.”

Vår prosjektmodell Project Activator er en modell som  kompletterer eksisterende prosjektmodeller – enten det er Agile, Prince II eller SAP Activate. Vår erfaring er at det er de menneskelige faktorene som er viktigst i et prosjekt – evnen til å lede, bygge sterke team og gode relasjoner med kunden

Mens vi snakket med SAP som har lansert sin systemstøttede metode så vi flere steder hvor vi kunne skape synergi.

Der menneske møter system

Vårt spesialfelt er der menneske møter system – og det er der vi kan skape synergieffekter. Vi så at SAP hadde en prosjektmodell hvor vi kan skape merverdi for dem som skal benytte systemene, og verktøy som kan øke nytteeffekten av de systemene som implementeres.

Da tok vi like godt skrittet og ble en del av SAP økosystemet. Nå jobber vi knallhardt for å komme til neste nivå.

Vi skal fortjene vår posisjon

Det gjelder i alle sammenhenger. Ingen får en posisjon uten å jobbe for det og levere på forventningene. Det gjelder i våre egne leveranser, og det gjelder som SAP partner. SAP har det råeste programmet for kompetansebygging vi kjenner, og nå skal vi ta de nødvendige sertifiseringene for å bli SAP Partner Open Ecosystem.

Vi gir gass

Mind the gaps

Mind the gaps

Hva er viktig for Millenials?

En undersøkelse gjort av Deloitte blant 7800 millenials gir klare signaler for fremtidens business.

Rapporten som du kan laste ned her viser tydelig at de som nå er på vei inn i arbeidslivet har en svært bevisst holdning til næringslivet

Slik oppsummeres rapporten:  “The message is clear: when looking at their career goals, today’s Millennials are just as interested in how a business develops its people and its contribution to society as they are in its products and profits,” said Barry Salzberg, CEO of Deloitte Global. “These findings should be viewed as a valuable alarm to the business community, particularly in developed markets, that they need to change the way they engage Millennial talent or risk being left behind.”

Vi er naturligvis overbegeistret for at verdier og sammfunnsbidrag settes over profitt og at det er fokus på de menneskelige verdiene. I tillegg vet vi at Forrester har konkludert med at de trendene som man trodde var spesielle for millennials og som preger deres kundeadferd nå er gyldige for enda større grupper. Kundene blir mer bevisste og vil gjøre sine valg også basert på leverandørens samfunnsbidrag – ikke bare produkt.

 

 

Vi har blitt med i SMIA !

Vi har blitt med i SMIA !

Et varmere og smartere arbeidsliv – i vekstsonen!

Vi er så heldige å ha noen gode nettverk rundt oss, og Vigdis er alltid inkluderende og raus. Det dukket derfor opp en invitasjon og en anbefaling til å være med på møte i SMIA. Vi er permanent nysgjerrige og stilte opp i Strandgata i Oslo med åpent sinn.

Når vi leste oss opp på hjemmesiden og registrerte oss som medlemmer var det full match på verdier: SMIA er en møteplass, både fysisk og digital, som bidrar signifikant til et varmere og mer inkluderende arbeidsliv

Det er som vi skulle ha sagt det selv!

Smia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spennende foredrag, engasjerte og dyktige foredragsholdere med viktige tema og en gjeng med fantastisk inspirerende mennesker som publikum gjorde dette til ukas høydepunkt. For oss som er opptatt av menneskers talenter og ressurser er dette en arena som vi skal få mye glede av videre. FeelGood og læring er ingen dårlig kombinasjon.

Vi fikk blant annet en dose teamarbeide av Torstein Ellingsen – ikke hadde jeg tenkt at vi kunne lære det av å spille trommer…

Fil 14.03.2017, 08.47.17

Å lære teamarbeide og snakke jazz samtidig – det kan ikke bli bedre!

Bak SMIA står blant annet gründeren av businessmastering AS – Rune Semundseth og hans flokk av medarbeidere – en gjeng som har mye av det samme fokuset som oss. Sikkert derfor vi følte oss så hjemme der!

SMIA står for :

Samskaping, Mestring, Inspirerende og Anerkjennelse

Ambisjonen for SMIA er et varmere og mer inkluderende arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen. Når det er varmt nok i SMIA kan vi forme arbeidslivet til noe annet og bedre, det krever en viss temperatur. For å kunne få til dette trener vi lyttemuskelen, vi bruker nysgjerrigheten og fantasien, vi setter inspirerende mål, vi gir hverandre anerkjennelse. Vi skaper praktiske arbeidsredskaper sammen.

Her kan dere lese mer om SMIA

 

Blogglistenhits