Autopiloten stopper endring og utvikling

av | mai 14, 2018 | Refleksjoner

Tenk at nesten 90% av alt du gjør er ubevisste handlinger, Ja det mener enkelte forskere. Uansett hvor mye som er bevisst eller ubevevisst må du vite at du gjøre det før du kan gjøre endringer som er mer hensiktsmessig for deg selv.

Autopilot

Gjennom livet har vi lagt oss til vaner og mønster
Vaner er ikke noe vi bevisst gjør, men noe som skjer helt automatisk, og enkelte forskere mener at opp til 90 % av alt vi gjør skjer med automatikk….. Woow, er det mulig? Tenk på når du kjører, spiser, gestikulerer, drikker, klør, pusser tenner osv.
Adferden starter ofte med en preferanse, en trigger og så kommer våre ferdigheter frem og vanene skapes gjennom repetisjoner. Jeg har en stor glede av å følge barnebarnas utvikling og se hvordan deres adferdsmønster dannes gjennom repeterende  handlinger. Jo oftere de gjentas jo flinkere blir de selv om det er mange tøffe tak og reaksjoner underveis, så kommer mestringen og vanen utvikles.
I arbeidslivet har vi mye å gå på når det gjelder bevissthet i forhold til våre vaner og mønster. Tenk bare på hvordan du agerer når det «blipper» inn en mail, mobilen ringer eller en sosial mediakanal melder om at her skjer det noe. Mitt fokus dras i hvert fall vekk fra der jeg er, enten det er i en samtale med en kollega, en kunde, eller i arbeid med dagens gjøremål, for å agere på det som skjer mer automatisk enn bevisst.  Min autopilot slår til ved at jeg ubevisst reagerer. Jeg tar ikke valget, men handler på automatikk, telefonen ringer og vanen min er å ta den.

Vaner og adferd

Bedriftskulturer har også etablert seg som vaner, gode og dårlige og noen har grodd så godt fast at de vil være utenkelig å endre. Autopiloten er slått på. Tenk for eksempel på hvordan møteaktivitetene er på din arbeidsplass?  Hvordan er det med statusmøter, avdelingsmøter, teammøter osv, blir de gjennomført bare fordi det er satt en fast dag og tid for gjennomføring?
Jeg leste i DN hvordan Elton Musk – CEO i Tesla- oppfordrer de ansatte til å bryte regler og vaner og gjerne forlate store møter som virket meningsløse.  Spørsmålet som stilles er; oppfordres det til bedriftsrevolusjon eller er det en måte å skape bedriftskaos på? Bedriftskultur kan være utfordrende for effektivitet og resultat så «interruption» kan være nødvendig. Møtekultur er en sammensatt utfordring mener Lerdahl i DN´s artikkel.  Jeg tenker at den satte kulturen vi er blitt en del av i bedriften er for mange blitt en vane som gjennomføres på autopilot.

John Dryden– en engelsk poet som levde på midten av 1600 tallet sa; We first make our habits, and then our habits make us.Dette gjelder også på våre arbeidsplasser. Vi  lager oss vaner – får en adferd og etter hvert blir dette så inngrodd at det er vanskelig å endre.

Så hvordan kan vi identifisere og endre de uhensiktsmessige vanene og handlingene som utføres på autopilot?  Første steg er å øke oppmerksomhetenog bli mer bevisst på hva som skjer akkurat nå. Enkelt og greit – og så vanskelig. Identifiser status quo – hva skjer, bli klar over årsaken til at autopiloten går på. Hva trigger ditt handlingsmønster, hvilke tanker og følelser er en del av adferden?
Tilbake til eksempelet: Hvorfor startet vi med disse møtene, hva var hensikten – blir intensjonen ivaretatt og er situasjonen i dag den samme nå som da vi startet? Har vi glemt den opprinnelige meningen og intensjonen bak møtene, og er det riktige mennesker som er samlet til rett tid? Kan vi gjøre det på en annen måte nå enn når vi startet?

Først må vi bli bevisste hva vi gjør, hvorfor vi gjør det, hvordan og hva så! Intensjonen og hva som er årsaken er første steg i prosessen for å endre (u)vaner. Uten at vi er klar over hva som trigger reaksjonene kan vi heller ikke endre vanene. Autopiloten er  bra så lenge den er meningsfylt og målrettet.  Så når du ønsker å endre en vane må du først bli bevisst dine preferanser, triggere og ferdigheter og så sette en plan for å bytte gamle vaner med nye bevisste handlingsmønstre. Så er det trening og trening som skaper suksess.
Med oppmerksomhet og bevissthet kan du styre ditt fokus, din kommunikasjon og din adferd slik at det gir deg din mulighet til effektivitet og glede i arbeid og hver dag hjemme.

VI DELER REMIX-BLOGG

Trends and disruptions

Kikk inn i krystallkulen med oss UK Commission for Employment and Skills gav ut rapporten Trends and Disruptions i 2014. Den er fortsatt høyaktuell. Vi mobiliserer fremtidens virksomheter. Derfor sørger vi for å orientere oss om hvilke trender som berører...

Vi er nå medlem av SAP økosystemet

“We are an official member of the SAP® PartnerEdge® open ecosystem.” Vår prosjektmodell Project Activator er en modell som  kompletterer eksisterende prosjektmodeller – enten det er Agile, Prince II eller SAP Activate. Vår erfaring er at det er de menneskelige...

Vi har blitt med i SMIA !

Et varmere og smartere arbeidsliv – i vekstsonen! Vi er så heldige å ha noen gode nettverk rundt oss, og Vigdis er alltid inkluderende og raus. Det dukket derfor opp en invitasjon og en anbefaling til å være med på møte i SMIA. Vi er permanent nysgjerrige og stilte...

NO
EN NO