90600662 elsa@presenza.no

Vår visjon

Vi hjelper deg til : Et liv med hverdagsglede …

hvert øyeblikk teller – it’s up to you!

Vår oppgave: Pass it on – Gi det videre. Å formidle det vi oppdager,  dele våre ressurser og gi deg en mulighet til utvikling og et meningsfylt liv.