90600662 elsa@presenza.no
E-bok; Der mennesker og IT-systemer møtes…

E-bok; Der mennesker og IT-systemer møtes…

Fem fokusområder for å skape synergieffekt der mennesker og IT-systemer møtes

Med 40 års erfaring i innføring og utvikling av IT systemer har vi tatt feil, gått på tryne og måtte tåle å gå i oppoverbakke. På den andre siden har vi  også hatt strålende suksess. Underveis har vi samlet opp kunnskap og evaluert resultatene. Vår konklusjon er er enkel men allikevel krevende å holde fokus på.Det er våre menneskelige ressursene og hvordan vi samarbeider som er det viktigste suksesskriteriet. Enkelt å si men utfordrende å gjennomføre…

Når vi skal sette sammen et møbel fra Ikea er det godt å ha en instruksjon å følge når alle de løse delene ramler ut av pakka. Det samme gjelder når vi skal jobbe med mennesker og systemer. Det kan være greit å ha en modell eller en instruksjon å følge, selv om det ikke finnes fasit. Din virksomhet er unik og har et sett med utfordringer. Når vi setter fokus på enkeltområder er det fullt mulig å tilpasse det til den enkelte virksomhet.

 

Lykke til !!

Vi er nå medlem av SAP økosystemet

Vi er nå medlem av SAP økosystemet

“We are an official member of the SAP® PartnerEdge® open ecosystem.”

Vår prosjektmodell Project Activator er en modell som  kompletterer eksisterende prosjektmodeller – enten det er Agile, Prince II eller SAP Activate. Vår erfaring er at det er de menneskelige faktorene som er viktigst i et prosjekt – evnen til å lede, bygge sterke team og gode relasjoner med kunden

Mens vi snakket med SAP som har lansert sin systemstøttede metode så vi flere steder hvor vi kunne skape synergi.

Der menneske møter system

Vårt spesialfelt er der menneske møter system – og det er der vi kan skape synergieffekter. Vi så at SAP hadde en prosjektmodell hvor vi kan skape merverdi for dem som skal benytte systemene, og verktøy som kan øke nytteeffekten av de systemene som implementeres.

Da tok vi like godt skrittet og ble en del av SAP økosystemet. Nå jobber vi knallhardt for å komme til neste nivå.

Vi skal fortjene vår posisjon

Det gjelder i alle sammenhenger. Ingen får en posisjon uten å jobbe for det og levere på forventningene. Det gjelder i våre egne leveranser, og det gjelder som SAP partner. SAP har det råeste programmet for kompetansebygging vi kjenner, og nå skal vi ta de nødvendige sertifiseringene for å bli SAP Partner Open Ecosystem.

Vi gir gass

Vi har blitt med i SMIA !

Vi har blitt med i SMIA !

Et varmere og smartere arbeidsliv – i vekstsonen!

Vi er så heldige å ha noen gode nettverk rundt oss, og Vigdis er alltid inkluderende og raus. Det dukket derfor opp en invitasjon og en anbefaling til å være med på møte i SMIA. Vi er permanent nysgjerrige og stilte opp i Strandgata i Oslo med åpent sinn.

Når vi leste oss opp på hjemmesiden og registrerte oss som medlemmer var det full match på verdier: SMIA er en møteplass, både fysisk og digital, som bidrar signifikant til et varmere og mer inkluderende arbeidsliv

Det er som vi skulle ha sagt det selv!

Smia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spennende foredrag, engasjerte og dyktige foredragsholdere med viktige tema og en gjeng med fantastisk inspirerende mennesker som publikum gjorde dette til ukas høydepunkt. For oss som er opptatt av menneskers talenter og ressurser er dette en arena som vi skal få mye glede av videre. FeelGood og læring er ingen dårlig kombinasjon.

Vi fikk blant annet en dose teamarbeide av Torstein Ellingsen – ikke hadde jeg tenkt at vi kunne lære det av å spille trommer…

Fil 14.03.2017, 08.47.17

Å lære teamarbeide og snakke jazz samtidig – det kan ikke bli bedre!

Bak SMIA står blant annet gründeren av businessmastering AS – Rune Semundseth og hans flokk av medarbeidere – en gjeng som har mye av det samme fokuset som oss. Sikkert derfor vi følte oss så hjemme der!

SMIA står for :

Samskaping, Mestring, Inspirerende og Anerkjennelse

Ambisjonen for SMIA er et varmere og mer inkluderende arbeidsliv – der leder og medarbeider utfordrer hverandre og skaper verdier og tilhørighet sammen. Når det er varmt nok i SMIA kan vi forme arbeidslivet til noe annet og bedre, det krever en viss temperatur. For å kunne få til dette trener vi lyttemuskelen, vi bruker nysgjerrigheten og fantasien, vi setter inspirerende mål, vi gir hverandre anerkjennelse. Vi skaper praktiske arbeidsredskaper sammen.

Her kan dere lese mer om SMIA

 

Blogglistenhits

 

Vi er i gang med Business Smart.

Vi er i gang med Business Smart.

Kompetansebygging for prosjektledere og deltagere er i gang.

Kunderelasjoner

Dette er både en frittstående workshop, men også en modul som vi tar inn i Project Activator programmet. Tilbakemeldinger vi har fått fra konsulentmiljøer viser et behov for å komplettere konsulentenes fagkunnskap med et skillset for å bygge gode kunderelasjoner. Det har skjedd mye på området relasjonsbygging og kundebehandling i de senere årene, og mulighetene som ligger i å ha en virkelig skarp førstelinje i kundekontakt er undervurdert.

Business Smart

Vi har benyttet vår erfaring og innspill fra våre mentorer til å utvikle et eget konsept som utvikler kompetanse på områder som selvledelse, kommunikasjon, forventningsavklaring, teamarbeide og feedback. Effekten er  økt salg, bedre motivasjon og trivsel .

Praktisk  tilnærming

Våre kurs og workshops legger vi vekt på en praktisk tilnærming – at teori skal kunne brukes og at deltagerne sitter igjen med konkrete metoder og teknikker som gir varig effekt. Det er også viktig at det er konkrete problemstillinger og relevante situasjoner for den enkelte virksomhet som diskuteres – derfor har vi forberedelsesmøter med lederne for avdelingen, prosjektet og virksomheten som en del av leveransen.