90600662 elsa@presenza.no
Wisdom 2.0

Wisdom 2.0

Wisdom 2.0

Headline for Wisdom 2.0:

“Wisdom 2.0 is a conference tackling one of the biggest challenges of today’s age. Connect through technology, but do so in a way that supports a person’s well-being, work effectiveness, and is ultimately useful to the world.”
— Inc Magazine

Participants share a common interest: to live with greater wisdom, purpose, and meaning, while using technology in ways that create a more open and healthy culture.

Effektivitet
Det er umulig å ikke bli nysgjerrig på et slikt utsagn – særlig når det er perfect match i forhold til hva vi selv mener! Det er en økende bevissthet på Mindfulness og meditasjon – og vilke effekter dette har på vår effektivitet. Du leste riktig: Effektivitet

Hvis du ble like nysgjerrig som oss?  Her er linken til Wisdom 2.0

Det er nå så mye forskning rundt Mindfulness og ikke minst praktiseres det med hell på så mange steder at det er for oss helt tydelig at disse teknikkene som vi har satt sammen i vårt MNDFL konsept gir resultater på mange plan.

Det er et paradigmeskifte i business – det er ikke lenger profitt som står øvserst på mål-lista til virksomheter som oppnår suksess. Ved å ha en mening ut over profitt og ved å fokusere på menneskene og deres behov så følger profitt som en konsekvens. Digital age krever nye metoder og teknikker. Det gjelder ikke bare i jobbsammenheng – dagens mennesker omgis av teknologi på stadig flere områder og må forholde seg til nye grensesnitt og virkeområder – også på det private plan. Hvordan skal vi sikre oss at vi utnytter teknologien til eget beste og at vi ikke blir rammet av “Digital utmattelse”?  MNDFL – oppmerksomhet på det som er  – det blir en livsstil mer enn et konsept.

VI DELER REMIX-BLOGG

Tøffe tider varer ikke evig

Tøffe tider varer ikke evig

Vi opplever alle motgang i livet før eller senere. Når har du lært mest om tålmodighet, forståelse, ro, motivasjon, takknemlighet og mestring? - personlig må jeg si det er i livets motgang jeg tar til meg mest læring.... Les denne interaktive artikkelen ved å trykke...

Nytt År

Nytt År

Jeg kom over et dikt skrevet av en ukjent Det sa noe til meg -og det har jeg lyst til å dele med deg, på vei over i et nytt år. Les det i denne interaktive artikkelen.

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

Det eneste som er forutsigbart er at livet er uforutsigbart. Selv om jeg ikke kan kontrollere hvilke utfordringer jeg møter eller når jeg kan møte dem, kan jeg styre hvordan jeg reagerer. Når Livet gir meg utfordringer – eller sagt på en annen måte – skaper direkte...

Trends and disruptions

Trends and disruptions

Kikk inn i krystallkulen med oss

UK Commission for Employment and Skills gav ut rapporten Trends and Disruptions i 2014. Den er fortsatt høyaktuell. Vi mobiliserer fremtidens virksomheter. Derfor sørger vi for å orientere oss om hvilke trender som berører forretningslivet, men også vårt privatliv.

For det henger jo sammen ikke sant? Endringer og endringsledelse er et av våre forretningsområder. Hvordan medarbeidere og ledere posisjonerer seg i forhold til trender og endringer i forretningsmodeller vil være avgjørende for hvordan bedrifter utvikler seg og hvem som vil klare seg videre.

Noen av de trendene som vil påvirke oss kraftig er økt mangfold, demografiske endringer, økt mobilitet, teknologiske skifter, nye forretningsmodeller med frilansere og nettverksbygging.

Selv samarbeider vi med en rekke mindre selskaper og frilansere i en Nettverksmodell – vi er ekstremt fleksible, men vi er også avhengige av gode avtaler og gjensidig tillit mellom de samarbeidende partene for å kunne fungere som en fullverdig leverandør for våre kunder. Dessuten ser vi hvordan ulik teknologisk modenhet kan skape utfordringer og skjev belastning i et samarbeid.

Dette har vist seg å være en av de store utfordringene: manglende digital kompetanse. Det legger føringer for samhandlingen mellom partene og kan føre til at den som har kommet kortest i sin digitale transformasjon blir styrende. Løsningen blir ofte at de med størst kompetanse driver opplæring av sine partnere. Fordelen er at vi høster mye erfaring på hvordan selv drevne trainers på selvledelse og endringsledelse kan bli frustrerte ved mangel på mestring i en digital virkelighet. Hvor mye verre er det da for en bruker som ikke har denne teoretiske ballasten?

For oss har det blitt vårt viktigste forretningsområde – der system og mennesker møtes – og har blitt til konseptet Presenza Business Smart

De øvrige trendene er også viktige å få med seg. Rapporten kan du laste ned her – en av de viktigste rapportene for de som er opptatt av hvordan forretningslivet vil arte seg frem mot 2025.

The age of the customer

The age of the customer

Forresters analyse av trender i 2017

Kundenes krav til individuell tilpasning av produkter og tjenester – og ikke minst stadig skiftende forbruksvaner vil utfordre oss i 2017

Vi ser hvordan kravene til dynamikk i organisasjoner øker. Som en følge av denne trenden stilles nye krav til våre medarbeidere – og våre IT systemer. Vi ser blant annet at big data benyttes for å kartlegge den spesifikke kundens vaner slik at vi kan levere på forventningene. Det gjør at forretningsintelligens og big data blir et verktøy ikke bare for ledere, men for alle i bedriften.

Dette vil føre til nye behov for kontinuerlig kompetansebygging og fører til en ennå større kontaktflate mellom menneske og system. Vi mener at dette også vil kreve helt nye måter å drive kompetansebygging på. 70% av all kompetansebygging i dagens organisasjoner skjer mens du faktisk jobber med dine daglige oppgaver. Dette kan tilrettelegges slik på helt nye måter – vårt Presenza Activator konsept gir synergieffekter i skjæringspunktet menneske og system

Kundetilpasing og individualisering av produkter og tjenester blir så viktig at det løftes opp i en egen funksjon. CX – Customer experience blir et viktig fagområde i 2017, og tittelen CXO blir å se i stadig flere organisasjoner.  Her vil også føringene for en virksomhets IT systemer utarbeides, så hvis du er CIO i dag vil du sannsynligvis snart rapportere til en nyopprettet CXO funksjon.

Forrester sier:
Virtually all competitive markets are on the move: Banks try to innovate before digital banks become formidable competitors; big-branded retailers confront the digital threat with store closings and amped-up omnichannel and mobile efforts; manufacturers get serious about their digital business; relationship-driven investment firms try to adapt to the encroachment of tech titans; and utility companies — yes, utility companies — launch customer experience (CX) initiatives to influence consumption habits and change their operations.

Hvis du vil se hvordan vi kan bidra til at din virksomhet kan møte de nye utfordringene leser du om vårt Business Smart konsept.

Hvis du vil ha Forrester rapporten kan du gå inn her

Mind the gaps

Mind the gaps

Hva er viktig for Millenials?

En undersøkelse gjort av Deloitte blant 7800 millenials gir klare signaler for fremtidens business.

Rapporten som du kan laste ned her viser tydelig at de som nå er på vei inn i arbeidslivet har en svært bevisst holdning til næringslivet

Slik oppsummeres rapporten:  “The message is clear: when looking at their career goals, today’s Millennials are just as interested in how a business develops its people and its contribution to society as they are in its products and profits,” said Barry Salzberg, CEO of Deloitte Global. “These findings should be viewed as a valuable alarm to the business community, particularly in developed markets, that they need to change the way they engage Millennial talent or risk being left behind.”

Vi er naturligvis overbegeistret for at verdier og sammfunnsbidrag settes over profitt og at det er fokus på de menneskelige verdiene. I tillegg vet vi at Forrester har konkludert med at de trendene som man trodde var spesielle for millennials og som preger deres kundeadferd nå er gyldige for enda større grupper. Kundene blir mer bevisste og vil gjøre sine valg også basert på leverandørens samfunnsbidrag – ikke bare produkt.