90600662 elsa@presenza.no
De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

Resiliense

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft og er ofte veldig utholdende og ganske selvstendige. De kan stå imot andre og på en måte gjennomføre det de har bestemt seg for-de kan være og ganske gode på å bruke ressursene rundt seg: I det sosiale nettverket og ta kontakt med noen som det kan være godt og faktisk ganske lurt å snakke med. Å ha et forbilde kan være til god hjelp. Mitt forbilde gjennom mange år er Birgitt Skarstein. Det er mange veier til flere forhold. Det handler om å knyte bånd om å bygge i ensidige gode relasjoner til alt fra nær familie og venner men også å ha kontakt med for eksempel frivillige lag det er kraft i det å høre til.

 

Å sette seg i mål

 

Å sette seg i mål, drømmer og håp er også viktig men den skal heller ikke undervurdere betydningen av å ha realistiske mål. -Den kan gi energi og det å nærme seg målet litt og litt det kan også være med på å skape en forventning det at man kan se for seg at det kan få et positivt utfall i framtida.

 

Å ta vare på seg selv.

 

Å ta vare på seg selv sikkerhetsinstruks men vi får på flyreiser kan ha overføringsverdi til flere situasjoner. Hvis det blir surstoffmangel så bør man først ta oksygenmaske på seg selv før man kan hjelpe andre. Som nevnt så handler ikke motstandsdyktighet bare om din egen kraft og styrke men om oss også. om miljøet rundt deg. Den som vokser opp i et miljø preget av varme og omsorg har et helt annet utgangspunkt for å utvikle motstandsdyktighet.

 

Hvis ulykken skulle inntreffe enn den som har en hverdag preget av for eksempel omsorgssvikt mobbing eller vold. Motstandsdyktighet er altså et samspill mellom dine egne styrker og i hvilken grad miljøet er støttende . Psykologbehandling kan være vesentlig for å komme videre etter omsorgssvikt og katastrofer. Kunnskap om motstandsdyktighet er også noe psykologer kan bidra med inntil for eksempel utvikling av gode lokalmiljø og tilpassede tjenestetilbud. Steder er godt å være en del av kanskje ikke minst hvis det er mye vondt andreplasser i livet. De miljøene som stimulerer til motstandsdyktighet i de miljøene som blir en sett for denne nær en kan drive med ting en trives med og det er et klima som fremmer gode relasjoner.

 

Hvis jeg kunne være en bru en hjelp til å bli hel synger Anne Grete Prøys på plata Si en røff guide som kom i 2011. Ikke et hvilket som helst år i Norsk historie. Mange altfor mange har måttet ta tunge skritt sidenden gang katastrofen 22. juli. Hvis en får hjelp til å bli hel hvis en får en bro over til et nytt liv på et vis så kan livet bli rikere. Relasjoner kan bli dypere og en kan få en forsterket motivasjonen til å skape de gylne øyeblikkene og å ta vare på dem som vokser frem.

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Kaos er en tilstand av mangel på orden. En situasjon der en har vanskeligheter med å kontrollere og bringe stabilitet – er dermed kaotisk. Slik er min hverdag nå – fjern fra tidligere ordning – plan og struktur

Uventede følelser oppstår- følelser jeg aldri før har kjent på

Årsaken til alle følelsene og at alt blir kaos er egentlig veldig logisk, men jeg  glemmer ofte logikken når jeg ikke ser skogen for bare trær.

DET ER SNART 10 mnd siden

Det er fortsatt vanskelig å klare enkle oppgaver i hverdagen – frustrasjonen over egen utilstrekkelighet er stor for en som har vært slik som 3-åringen – «klarer sjøl»….dette skaper et tankemessig og følelsesmessig kaos.

 Å leve med en kropp som ikke lystrer samt tanker og følelser som  spinner i ulike overraskende retninger er til tider  krevende –energien  lekker den får ikke utløp til det  den skulle vært brukt til rehabilitering og oppgaver som gir mening.

Et slikt tankekjør ikke trenger ikke å ha et spesielt tungt innhold, men det kjennetegnes av at det kommer veldig mange tanker på en gang. Det kjennes ut som et «tog» av tanker som kjører fort gjennom hodet. Dette er  slitsomt når det varer over tid.

Det føles som uro, nesten som om jeg  er «rastløs» i hjernen. Det meste er uklart og uoversiktlig, tankene blir kaotiske og det blir vanskelig å holde fokus. Resultatet får også innflytelse på mine omgivelser……. Jeg har reaksjoner som kan være vanskelig å forstå kanskje ikke så rart fordi jeg forstår ikke meg selv heller ………

DET ER TID FOR se situasjon i et annet perspektiv som hjelper mot tankekjør og en kaotisk opplevelse av livet…..

Fokus på  prosessen – endring tar tid –

Og skjer over tid. Jeg  kan ikke forvente å få kontroll over tankene og følelser for en ny livssituasjon over natten, Det er også lurt å være bevisst på atfølelsesmessig kaos kommer og går i livet mitt. Som ethvert menneske, vil jeg ha oppturer og nedturer. Det som er viktig, er å  lærer av hver av dem og ha en strategi for hvordan møte de

Egne tips:

Aksept. Et tog av tankekjør kan være slitsomt og vanskelig å akseptere. Samtidig så kan det å møte seg selv i denne situasjonen med styrker som vennlighet være beroligende. Dette handler om å for eksempel si til seg selv at «akkurat nå har jeg det ikke så greit og da kan dette føre til tankekjør». Ved å ikke irritere meg for mye over hvordan tankene oppfører seg vil jeg  kunne slippe unna unødvendig irritasjon og frustrasjon over hvordan jeg har det akkurat nå……

Mindfulness trening

Jeg har god nytte av å bli oppmerksom på pusten min for å flytte fokus. Jeg øver på å finne en behagelig pusterytme og følger med på pusten med oppmerksomheten. På denne måten flytter jeg fokus bort fra det slitsomme tankekjøret samtidig som kroppen får signaler på ro ved å puste i en behagelig rytme.

Fokus på styrker bevissthet og utvikling av mine styrker – gjennom systemet til Via Strengt Finder har jeg hatt unik hjelp  gjennom mange ulike situasjoner, Det er  er en enkel og effektiv måte og ikke minst kvaliteter jeg har i meg selv for å lære mer om meg  selv og andre…… F.eks for meg i dag gir styrken HÅP  et  potensialet til å ha positive forventninger til fremtiden Min . Jeg kan tenke fremover mot målene og handle for å nå disse. Styrken VISDOM som jeg blir bevisst  hjelper meg å se livet i et større perspektiv. Det handler om å kunne se det samlede omfanget av ting, samtidig som jeg får med meg detaljene.

Mindfulness + Styrker = Synergi Mndfl gjør meg oppmerksom på mine styrker og mine styrker hjelper meg å bli mer oppmerksomt til stede i mitt liv. Hvert øyeblikk teller

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Fy f…… så vondt det gjør nå døra treffer meg midt i trynet. Nå igjen – jeg orker ikke mer! Livet mitt er kaos . Det er det jeg oppfatter når jeg tar telefonen fra en person jeg har jobbet med tidligere. Hun fortsetter – jeg kan ikke helt fatte at dette skjer igjen. Sorg, sinne, mindreverdighetsfølelse og skam er følelser som raser som tornado i hele kroppen til den jeg snakker med en vinterdag i februar. .
 

Gjeldsfella

Som coach får jeg flere henvendelser og rop om hjelp.
Ikke alle kan jeg hjelpe, men jeg kan henvise videre når min kompetanse ikke strekker til.

Stadig flere havner i en gjeldsfelle i følge GOA. Mange vet ikke hvor de skal henvende seg for å få bistand, og både skam og følelse av utilstrekkelighet gjør seg gjeldende.

Jeg har i løpet av den senere tiden hatt kontakt med folk som har fått kjenne på kroppen hva økonomiske problemer kan medføre. Vi ser med et smil på kjendiser som løfter frem konto-utdrag og åpenlyst forteller om hva pengene går til. Slik skulle flere ha gjort når de ikke har oversikten over hvor mye penger som brukes til hva.

Vi må alle selv ta ansvar for vårt forbruk- men jeg har også lyst til å rette fokus på den utviklingen vi er en del av i forbrukersamfunnet. Kravene til å prestere, stå frem og være på topp – ikke bare på ett felt, men både hjemme, på skole og i karriere. Det er ikke nok for mange med en mastergrad… og det koster å holde følge med et samfunn som akselererer og utvikler seg i et høyt tempo.

 

Betalingsproblemer

 

I media kan vi hver uke lese om at flere og flere får betalingsproblemer, dette til tross for at mange tiltak er satt i gang for å begrense lån og balansere bedre i forhold til inntjening. Allikevel er det enkelt å ta opp forbrukslån, og det mangler ikke på tilbud om å refinansiere gjelden med ny gjeld. Dette er blitt en egen business. Derfor trenger vi å løfte frem tabuet som følger med dårlig økonomi og gjeldsproblemer. Dette gjør at folk lever på randen av skam og sammenbrudd og i verste fall velger å forlate livet

Når vi leser om gjeldsofre blir det ofte bare noen tall. Bak hvert tall er det en menneskeskjebne. Det er kvinner og menn, fra ulike aldersgrupper og med forskjellig status. De har kommet i en kritisk situasjon og ønsker så gjerne å få ordnet opp.

Det er ulike årsaker til at betalingsproblemer oppstår. Forbruksgjeld og kredittkort er en stor gruppe, mens personer som lider av spilleavhengighet og har finansfobi er det ikke like mye snakk om.

Spillavhengighet

 

I takt med utviklingen av digitale løsninger har også gaming fått en oppblomstring. På Skavlan for et par uker siden fikk vi se hvilke positive sider gaming kan ha for de som sitter isolert på grunn av av sykdom og andre begrensninger. Men gaming kan også skape store problemer for enkeltpersoner, hjem og familier. Gaming kan føre til spillavhengighet som fører til at en bruker mister kontrollen på spillingen og at denne lidenskapen dominerer livet både i forhold til tanker, følelser og atferd. Det gjelder alle typer nettspill.

Finansfobi

“Regninger gjør folk syke”. I år har mange fått kjenne på hvordan strømregningen har blitt mangedoblet. Når regningene begynner å hope seg opp blir det å ta avstand fra situasjonen for mange en slags forsvarsmekanisme for å klare å komme gjennom hverdagen. Dette er selvfølgelig helt feil måte å takle gjeldsproblemer på, men her snakker vi om relativt anerkjente psykologiske reaksjonsmønstre som slår inn. Det er finansfobi. Et gjeldsproblem som var relativt lite i starten blir fort et stort og uhåndterlig problem. Gebyrer, forsinkelsesrente, inkassosalær får krav til å øke svært raskt. En liten regning på en hundrelapp kan i løpet av noen måneder øke til et krav på flere tusen kroner dersom kreditor setter i gang en inkassoprosess med rettslige skritt.

Hvorfor er det et så stort tabu å snakke om økonomiske problemer?

Mange vegrer seg for å ta den tøffe samtalen med familie, eller med kreditorer. De vet heller ikke nok om hvilke hjelpetilbud som finnes for folk med gjeldsproblemer. I tillegg til håpløshet over at gjelden er stor, så kan man oppleve skam over å ikke mestre økonomien. Med de alvorlige konsekvensene gjeldsproblemer kan ha er det viktig at kunnskap om hvordan den enkelte kan ta grep om egen situasjon og be om hjelp til å finne løsninger når ut til flere. 

På nettsiden til pskykisk helse rettes det fokus om viktigheten av å få problemet høyere på dagsorden. Deres erfaring er at det er spesielt belastende for menn som fortsatt kjenner på det spesielle ansvar for å sikre familiens økonomi, og for det å fremstå vellykket på det økonomiske området.

“Jo flere som tør snakke om problemene sine og som tidlig søker hjelp, jo lavere kan terskelen også oppleves for andre. Det er gjennom åpenhet at stigmaet forsvinner og skammen rundt det å slite med økonomi blir mindre. Den er ikke «mindre mann» som ber om hjelp enn om man lider i stillhet. Selv om det kan virke håpløst når gjelden hoper seg opp, så er det hjelp å få. ” Psykiskhelse.no

Gjeld og økonomiske problemer skaper frykt og skam. Lykke er mer enn et personlig ansvar mener forskere. Lykke er et samfunnsansvar hvor det legges til rette for sikkert arbeid, gode familie- og sosiale relasjoner. Vi har et ansvar for å få ut budskapet til unge mennesker som er vokst opp i en situasjon der høyt forbruk og kredittkortgjeld er blitt vanlig.

Som coach kan jeg kjenne fortvilelse over å bli involvert for seint, det er når skaden har skjedd at
folk søker min hjelp. Det er mye stolthet som står i veien, og troen på at ingen andre kan bidra til å løse egne problemer hindrer mange i å ta grep i tide. I et komplisert samfunn er det viktig å ha noen å kunne snakke om sine innerste tanker med – vi må stå sammen uansett problem og ikke la skam og håpløshet hindre oss i å finne løsninger. For de finnes der selv om vi ikke ser dem selv.

VI DELER REMIX-BLOGG

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft og er ofte veldig utholdende og ganske selvstendige. De kan stå imot andre og på en måte gjennomføre det de har bestemt seg for-de kan være og ganske gode på å bruke ressursene rundt seg: I det sosiale nettverket og ta...

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Kaos er en tilstand av mangel på orden. En situasjon der en har vanskeligheter med å kontrollere og bringe stabilitet - er dermed kaotisk. Slik er min hverdag nå – fjern fra tidligere ordning – plan og struktur Uventede følelser oppstår- følelser jeg aldri før har...

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Fy f…… så vondt det gjør nå døra treffer meg midt i trynet. Nå igjen - jeg orker ikke mer! Livet mitt er kaos . Det er det jeg oppfatter når jeg tar telefonen fra en person jeg har jobbet med tidligere. Hun fortsetter - jeg kan ikke helt fatte at dette skjer igjen....

DU ER GOD NOK AKKURAT NÅ

DU ER GOD NOK AKKURAT NÅ

Hver dag har vi en mulighet for å utvikle oss og bli mer enn vi er-forutsatt at du tenker det er spennende og viktig. Juli betyr sommerferie for de fleste. Endelig er det din tid for ro,varme, lune,opplevelsesrike dager-uten grubling og bekymring-eller?

Det er faktisk ikke uvanlig å bekymre og gruble mer i ferien enn i hverdagen, sier psykologer og forskere. –For når du tar ferie er det mindre forstyrrelser, så grubling og bekymring får mer plass.

Bekymring er fremtidsrettet, med fokus på hva som kan gå galt og vekker uro og nervøsitet (Tenk om jeg aldri blir bedre!). Grubling er fortidsrettet, med fokus på hva som har gått galt (Hvorfor har dette skjedd med meg?) og er som en magnet på følelse av utilstrekkelighet og nedstemthet. Den deprimerte kjennetegnes nettopp ved en tendens til å gruble over sine plager og hvorfor de har kommet,og til stadig å finne feil ved seg selv. Jeg innrømmer–den treffer meg tidvis…….

Hvordan kan vi ta ferie fra alle de slitsomme tankene. Kvernetanker er som sagt oftest enten rettet mot fortid og fremtiden–som grubling ellerbekymring, så du kan flytte oppmerksomheten mot det du sanser her og nå. Det betyr ikke at du skal undertrykke kverne tanker med gi deg selv en pause og akseptere det som er akkurat nå.

Ja gjør deg selv en tjeneste øv deg på nyte det som er nå–sommerdager.

NYT en kald forfriskning–reflekter over noen små spørsmål i meditasjonen som følger med i mailen–vær åpen for de svar som melder seg etterhvert La også tankene dine komme å gå, la dem drive forbi som skyene på himmelen. Slik trener du på å være til stede her og nå, og ikke la kvernetankene oppta din oppmerksomhet. Her er meditasjon på sommerfølelser–la deg selv-din sjel få stoppe opp–observere–akseptere-og slippe taket på det som tar deg vekk fra øyeblikket som teller akkurat nå.

Sommermeditasjon:

https://presenza.kartra.com/videopage/U4xTsAvRF6Xc

Er du et vanemenneske? Er det bra eller ikke? 

Det er lett å låse seg til en bestemt måte å gjøre ting på. Du blir offer for dine vaner. Virkeligheten er at du kan komme opp med mange nye måter å bruke dine styrker på.

Husk at du er eksperten på deg selv. Gi deg sjansen til å utforske og uttrykke dine beste egenskaper på forskjellige måter. Ikke la deg stoppe av trangen til å gjøre noe perfekt. Det er ingen perfekt bruk av styrker.

I stedet kan du spørre deg selv: Hvordan kan jeg bruke en avsignaturstyrkene mine mens jeg snakker med sjefen min? Hvilken karakterstyrke vil hjelpe meg å levere denne presentasjonen? Hva vil støtte meg i denne e-posten jeg skriver? Når du reflekterer, diskuterer og prøver ut karakterstyrkene dine vil ideene dine myldre.

Du vil innse at mulighetene er uendelige.

Vil du vite mer om karakterstyrkene? Bli med på workshoppen om Styrke. Søndag 19.juni kl. 10.