Per Kristian Johnsen

Trusted advisor - consulting
Skal vi ta en prat ?

Hvordan ta din karriere som konsulent til neste nivå?.

Etter 40 år i bransjen har jeg samlet erfaring og verktøy som kan hjelpe deg til å bli en mer komplett konsulent – en Trusted Advisor.  Det er mer enn bare fagkunnskap som skal til for å stå ut som den foretrukne konsulenten – og den som kundene ønsker tilbake.

Det handler om å bygge relasjoner – ikke bare levere produkter

IT systemer en utfordring – og kundene er 100% avhengig av å ha systemer som spiller på lag og som utvikles over tid. Med utvikling følger ofte usikkerhet og ustabilitet – og ikke minst kostnader.

Din evne til å bygge et langsiktig kundeforhold og gi kunden trygghet er avgjørende for å lykkes. Det er mer enn bare å levere produkter og tjenester og krever et eget sett av skills. Vi vet hva du trenger og hvordan du skal gå frem for å tilegne deg ny kompetanse – det du ikke lærte på skolen.

Hvorfor meg som din trusted advisor?

Jeg lærer deg ikke IT som fag – det kan du bedre enn meg.

Jeg viser deg hva du kan gjøre for å bli en bedre relasjonsbygger og teknikker du kan benytte i møte

med kundene – og hvordan du skal bli en Trusted Advisor – den kunden stoler på.