Per Kristian Johnsen

Trusted advisor - consulting Skal vi ta en prat ?

16 års erfaring med SAP Business One

40 års IT erfaring og 16 års erfaring med SAP Business One. Vi leverer tjenester til kunder, partnere og SAP med fokus på SAP Business One og økosystemene rundt denne applikasjonen.

Vi er SAP Partner og har et nettverk av erfarne SAP Partnere som leverer skytjenester, utvikling, implementering og rådgivning sammen med oss.

Hvordan ta din karriere som konsulent til neste nivå?.

Etter 40 år i bransjen har jeg samlet erfaring og verktøy som kan hjelpe deg til å bli en mer komplett konsulent – en Trusted Advisor.  Det er mer enn bare fagkunnskap som skal til for å stå ut som den foretrukne konsulenten – og den som kundene ønsker tilbake.

 

Det handler om å bygge relasjoner – ikke bare levere produkter

IT systemer er en utfordring – og kundene er 100% avhengig av å ha systemer som spiller på lag og som utvikles over tid. Med utvikling følger ofte usikkerhet og ustabilitet – og ikke minst kostnader.

Din evne til å bygge et langsiktig kundeforhold og gi kunden trygghet er avgjørende for å lykkes. Det er mer enn bare å levere produkter og tjenester og krever et eget sett av skills. Vi vet hva du trenger og hvordan du skal gå frem for å tilegne deg ny kompetanse – det du ikke lærte på skolen.

Hvorfor meg som din trusted advisor?

Jeg lærer deg ikke IT som fag – det kan du bedre enn meg.

Jeg viser deg hva du kan gjøre for å bli en bedre relasjonsbygger og teknikker du kan benytte i møte

med kundene – og hvordan du skal bli en Trusted Advisor – den kunden stoler på.

NO
EN NO