90600662 elsa@presenza.no

Hver dag har vi en mulighet for å utvikle oss og bli mer enn vi er-forutsatt at du tenker det er spennende og viktig. Juli betyr sommerferie for de fleste. Endelig er det din tid for ro,varme, lune,opplevelsesrike dager-uten grubling og bekymring-eller?

Det er faktisk ikke uvanlig å bekymre og gruble mer i ferien enn i hverdagen, sier psykologer og forskere. –For når du tar ferie er det mindre forstyrrelser, så grubling og bekymring får mer plass.

Bekymring er fremtidsrettet, med fokus på hva som kan gå galt og vekker uro og nervøsitet (Tenk om jeg aldri blir bedre!). Grubling er fortidsrettet, med fokus på hva som har gått galt (Hvorfor har dette skjedd med meg?) og er som en magnet på følelse av utilstrekkelighet og nedstemthet. Den deprimerte kjennetegnes nettopp ved en tendens til å gruble over sine plager og hvorfor de har kommet,og til stadig å finne feil ved seg selv. Jeg innrømmer–den treffer meg tidvis…….

Hvordan kan vi ta ferie fra alle de slitsomme tankene. Kvernetanker er som sagt oftest enten rettet mot fortid og fremtiden–som grubling ellerbekymring, så du kan flytte oppmerksomheten mot det du sanser her og nå. Det betyr ikke at du skal undertrykke kverne tanker med gi deg selv en pause og akseptere det som er akkurat nå.

Ja gjør deg selv en tjeneste øv deg på nyte det som er nå–sommerdager.

NYT en kald forfriskning–reflekter over noen små spørsmål i meditasjonen som følger med i mailen–vær åpen for de svar som melder seg etterhvert La også tankene dine komme å gå, la dem drive forbi som skyene på himmelen. Slik trener du på å være til stede her og nå, og ikke la kvernetankene oppta din oppmerksomhet. Her er meditasjon på sommerfølelser–la deg selv-din sjel få stoppe opp–observere–akseptere-og slippe taket på det som tar deg vekk fra øyeblikket som teller akkurat nå.

Sommermeditasjon:

https://presenza.kartra.com/videopage/U4xTsAvRF6Xc