90600662 elsa@presenza.no

Fem fokusområder for å skape synergieffekt der mennesker og IT-systemer møtes

Med 40 års erfaring i innføring og utvikling av IT systemer har vi tatt feil, gått på tryne og måtte tåle å gå i oppoverbakke. På den andre siden har vi  også hatt strålende suksess. Underveis har vi samlet opp kunnskap og evaluert resultatene. Vår konklusjon er er enkel men allikevel krevende å holde fokus på.Det er våre menneskelige ressursene og hvordan vi samarbeider som er det viktigste suksesskriteriet. Enkelt å si men utfordrende å gjennomføre…

Når vi skal sette sammen et møbel fra Ikea er det godt å ha en instruksjon å følge når alle de løse delene ramler ut av pakka. Det samme gjelder når vi skal jobbe med mennesker og systemer. Det kan være greit å ha en modell eller en instruksjon å følge, selv om det ikke finnes fasit. Din virksomhet er unik og har et sett med utfordringer. Når vi setter fokus på enkeltområder er det fullt mulig å tilpasse det til den enkelte virksomhet.

 

Lykke til !!