90600662 elsa@presenza.no

Har du noen gang spurt deg selv det spørsmålet? Hvilket svar kom du opp med? 

 Filosofer er ikke det bare noen som sitter og tenker for seg selv noen ting som ikke betyr noe for noen andre og som er så høytravende at det blir uinteressant? 

 Det er vel sikkert forskjell på filosofer også men en som heter Einar Øverenget har gitt ut en bok som heter Intoleransens inntog. Boka tar for seg hvordan sosiale medier påvirker oss som mennesker og hvordan vi med et medium som alle egentlig har tilgjengelig faktisk kan fremme intoleranse. 

 Det er noen ganske spennende oppdagelser som gjøres, og mye av det som kommer frem er basert på en gammel tysk filosof som var meget kontroversiell og veldig aktiv rundt utbruddet av annen verdenskrig. 

 Hennes tanker om menneskets adferd kan videreføres og ses på som et mønster som man kan gjenkjenne også i dag. Det historiske aspektet er interessant, men spørsmålet er hva sier det oss i dag? 

 Det er vel egentlig to hoved poeng jeg vil dra frem i lys av dette med toleranse, og det ene boka sier er dette med likes. Vi er kanskje enige med noen, men vi uttrykker det med å like. 

Da blir det plutselig et likhetstegn mellom det å like noen og det å mene det samme som noen.  

 En emoji er ikke et presist uttrykk, men har på en måte tatt vekk det meningsskiftet som en diskusjon ble brukt til tidligere. Og så blir vi da enige i sosiale grupper gjennom  «å like», og det filosofen trekker fram det er at vi er så opptatt av å tilhøre denne gruppen at vi ikke uttrykker våre egentlige meninger. Så selv om vi har alle muligheter til å uttrykke meningene våre så gjør vi det ikke på grunn av en form for digitalt gruppepress. 

 Det andre som er kanskje enda mer direkte på dette med toleranse det er jo at i stedet for å argumentere og presentere våre egne meninger så ønsker vi heller å stenge andres mulighet til å komme med sine. Vi ønsker at de med meninger som er ulike våre (de korrekte) skal ekskluderes.  

 Tenk på nettrollene som i mangel av argumenter går på person og forteller hva de kunne tenke seg skulle skje med denne personen. De skulle vært jaget ut av landet, de skulle vært gjort voldelige ting med…. så i mangel av egne argumenter så ønsket man å kvitte seg med de som mener noe annet. 

Sjelden blir vel det tydeligere når intoleransen dreier seg om rase og hudfarge.  Så selv om vi har alle muligheter til å uttrykke oss fritt så går utviklingen en litt annen vei. 

 Noe som filosofene kanskje ikke er så opptatt av det er jo også det spirituelle hvis jeg skal bruke et slikt uttrykk –  dette som ligger litt bortenfor logikk og rasjonell tanke – nemlig en intensjon og et ønske om noe. 

 Nelson Mandela hadde et uttrykk: “It never hurts to see the good in someone. They often act the better because of it.” 

 I dette så ligger det et ønske om å spre en kjærlighet og en forståelse, og det vil gjøre at selv om man er motstandere i argumenter så er man mennesker som ønsker hverandre vel innerst inne.

Hvis vi tenker oss tilfelle Nelson Mandela så er det jo han vi husker nettopp for sin fantastiske tanker,  og alle de som brukte de enkle virkemidlene som vold for å prøve å hindre ham i å komme med sine meninger de er det ingen som husker. 

 Hvis du er nysgjerrig? Her er boklanseringen – «Intoleransens inntog» 

 https://www.youtube.com/watch?v=Z_QPBFLo6_Y