IT-CONSULTING PÅ EN NY MÅTE

Økt brukeradopsjon – bedre systemutnyttelse

Potensialet finnes der mennesker og systemer møtes

LÆRING DER DU ER – NÅR DU TRENGER DET

Teamet og den enkelte medarbeider får verktøy for læring med ENABLE NOW – LMS plattform. Tilgjengelig «at the point of need»

SYSTEMUTVIKING OG TILPASNING

IT-systemene skal støtte virksomhetens forretningsprosesser. Øk ROI ved å sikre deg at systemets potensial realiseres.

PREPPING AV BRUKERNE

Under utvikling, oppgradering og implementering fokuserer vi på personlig forståelse for endrinsprosesser.

GDPR – IT´S ALL ABOUT PEOPLE

Vi setter fokus også på de ansatte ved innføring av GDPR. Dette gir bedriften et konkurransefortrinn! – SE HER

Det handler om virksomheten, om enkeltpersoner og team, muligheter, ressurser og valg.

Vi setter fokus på IT-systemer og mennesker, tilrettelegger systemene og utvikler enkeltpersoner og team, slik at det skapes samhandling mellom mennesker og systemer. Hos oss er dette Business Smart metoden som gir  synergieffekter.

 

Bruk mer enn 50 % av din IT investering   

Tar du utfordringen?