90600662 elsa@presenza.no

Bli mer nysgjerrig – Oppdag mangfoldet

by | Oct 14, 2018 | Refleksjoner

Jeg digger MANGFOLD. Det er et positivt ladet ord som for meg viser til mange muligheter. Det sier noe om forskjelligheter, variasjon, noe som er sammensatt av ulikheter og dermed kan skape et nesten ubegrensede resultater. Umiddelbart tenker jeg woooow… dette er spennende og min naturlige nysgjerrighet stiger. Her er det noe jeg kan lære…
 

Ulikheter gjør meg nysgjerrig

Jeg er nysgjerrig på mennesker. Det sammensatte menneske, fysisk med en kropp, mentalt med tanker, sjel og sinn. Mer enn 7,6 milliarder forskjellige mennesker, ulikheter, et hav av mangfold.
Vi er unike, så ulike, selv om vi fysisk  har en sammensetning som gjør oss like.  Utrustet med omtrent like stor hudoverflate, like mange  muskler, knokler og ledd, tenner, blodårer og nerveceller. Vi har de samme organene og kroppen vår er laget for det meste av oksygen og hydrogen i form av vann. Selv med en så  enkel kjemisk sammensetningen er mennesket en svært formbar art. Historien viser at vi er utrolig tilpasningsdyktige og ressursrike.
Til tross for de fysisk likhetene er vi ulike i vårt utseende, høyde, hår, hud, farge på øynene, smilet, kroppsfasong, hvordan vi beveger oss, hvordan vi snakker og hva vi sier. Jeg er nysgjerrig på det unike mennesket som gjenspeiles i hvordan vi tenker, hvordan vi handler, former mønster og utvikler adferd.  Hvor forskjellige vi er i forhold til hva som motiverer, stimulerer, vekker følelser og skaper emosjoner.  Allikevel finner vi fellesnevnere i våre preferanser, handlingsmønster,  verdier og behov og vi har alle et behov for tilhørighet.

 

Fordommer hva da?

Jeg har ikke alltid vært like nysgjerrig på menneskets mangfold og ulikheter. Neida, jeg har irritert meg over kollegaer, venner, ukjent mennesker, satt de i bås, stigmatisert, lagt ut om mine fordommer. Slik som at alle fra vestkanten er overfladiske og materialistiske mens de fra østkanten er de potensielle kjeltringer.  Jeg jobber fortsatt med mange fordommer, og de trigges når situasjoner oppstår, men jeg har lov til å stoppe opp og være nysgjerrig på hva er det som skjer. Spørre meg selv hvorfor jeg tenker, føler og har den overbevisningen jeg har…?
I samfunnet handler mangfold om menneskelige variasjoner som blant annet språk, nasjonalitet, religion, og på arbeidsplasser snakker vi om mangfold i forhold til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsbegrensninger, seksuelle legninger og videre til utdanning verdier, interesser kompetanse, osv…..

 

Individuel

Jeg ser på et mangfold i forhold til individuelle ulikheter, på tvers av alle grupperinger.  Hvert individ er unikt og i vår verden er det mer enn 7.6 milliarder ulikheter – DET gir muligheter.
Jeg er også nysgjerrig på meg selv. Selvinnsikt setter fokus på  forståelse av egne handlingsmønster, adferd og hva som er mine tanker og overbevisninger i forhold til mine omgivelser. Uten disse oppdagelsene har jeg ingen mulighet til å gjøre hensiktsmessige endringer. Når jeg forstår meg selv er det så mye enklere å forstå de menneskene som jeg omgås, og situasjonene de befinner seg i.
Gjennom MNDFL har jeg fått økt bevissthet om egne følelser, tanker og reaksjoner.  Denne mentale treningsformen som også er en livsstil for meg, har gjort meg mer oppmerksom på det som skjer her og nå og fått meg mer nysgjerrig på det som skjer i øyeblikket – og jeg blir aldri ferdig…

 

Være nysgjerrig – akkurat nå skapes fremtid

De mest fascinerende øyeblikk har jeg i samtale med mennesker. Jeg er ofte nysgjerrig på hva som ligger bak et menneskes valg, handlinger og adferd. Når jeg ved min nysgjerrighet kan gjøre et annet menneske nysgjerrig på seg selv og sin egen tanker, følelser, verdier og holdninger  skaper vi sammen spennende øyeblikk. Det er i disse øyeblikk valg for fremtiden kan gjøres. I møte med det unike mennesket opplever jeg mangfold, og i samtaler lærer jeg om ulikheter som gir muligheter.  Med nysgjerrighet går jeg fremtiden i møte og gleder meg over øyeblikket.

VI DELER REMIX-BLOGG

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Frykt og Skam skjuler økonomiske problemer

Fy f…… så vondt det gjør nå døra treffer meg midt i trynet. Nå igjen - jeg orker ikke mer! Livet mitt er kaos . Det er det jeg oppfatter når jeg tar telefonen fra en person jeg har jobbet med tidligere. Hun fortsetter - jeg kan ikke helt fatte at dette skjer igjen....

Det er noe feil med datan i dag…

Det er noe feil med datan i dag…

Kall det gjerne disruptions, men vi som er i IT bransjen må snart ta inn over oss realitetene - vi leverer komplekse produkter - og vi må ikke late som noe annet. Det er tid for å gi våre brukere bedre arbeidsvilkår - brukeradopsjon er nøkkelen til suksess.    ...