90600662 elsa@presenza.no

Bli mer nysgjerrig – Oppdag mangfoldet

by | Oct 14, 2018 | Refleksjoner

Jeg digger MANGFOLD. Det er et positivt ladet ord som for meg viser til mange muligheter. Det sier noe om forskjelligheter, variasjon, noe som er sammensatt av ulikheter og dermed kan skape et nesten ubegrensede resultater. Umiddelbart tenker jeg woooow… dette er spennende og min naturlige nysgjerrighet stiger. Her er det noe jeg kan lære…
 

Ulikheter gjør meg nysgjerrig

Jeg er nysgjerrig på mennesker. Det sammensatte menneske, fysisk med en kropp, mentalt med tanker, sjel og sinn. Mer enn 7,6 milliarder forskjellige mennesker, ulikheter, et hav av mangfold.
Vi er unike, så ulike, selv om vi fysisk  har en sammensetning som gjør oss like.  Utrustet med omtrent like stor hudoverflate, like mange  muskler, knokler og ledd, tenner, blodårer og nerveceller. Vi har de samme organene og kroppen vår er laget for det meste av oksygen og hydrogen i form av vann. Selv med en så  enkel kjemisk sammensetningen er mennesket en svært formbar art. Historien viser at vi er utrolig tilpasningsdyktige og ressursrike.
Til tross for de fysisk likhetene er vi ulike i vårt utseende, høyde, hår, hud, farge på øynene, smilet, kroppsfasong, hvordan vi beveger oss, hvordan vi snakker og hva vi sier. Jeg er nysgjerrig på det unike mennesket som gjenspeiles i hvordan vi tenker, hvordan vi handler, former mønster og utvikler adferd.  Hvor forskjellige vi er i forhold til hva som motiverer, stimulerer, vekker følelser og skaper emosjoner.  Allikevel finner vi fellesnevnere i våre preferanser, handlingsmønster,  verdier og behov og vi har alle et behov for tilhørighet.

 

Fordommer hva da?

Jeg har ikke alltid vært like nysgjerrig på menneskets mangfold og ulikheter. Neida, jeg har irritert meg over kollegaer, venner, ukjent mennesker, satt de i bås, stigmatisert, lagt ut om mine fordommer. Slik som at alle fra vestkanten er overfladiske og materialistiske mens de fra østkanten er de potensielle kjeltringer.  Jeg jobber fortsatt med mange fordommer, og de trigges når situasjoner oppstår, men jeg har lov til å stoppe opp og være nysgjerrig på hva er det som skjer. Spørre meg selv hvorfor jeg tenker, føler og har den overbevisningen jeg har…?
I samfunnet handler mangfold om menneskelige variasjoner som blant annet språk, nasjonalitet, religion, og på arbeidsplasser snakker vi om mangfold i forhold til kjønn, alder, etnisitet, funksjonsbegrensninger, seksuelle legninger og videre til utdanning verdier, interesser kompetanse, osv…..

 

Individuel

Jeg ser på et mangfold i forhold til individuelle ulikheter, på tvers av alle grupperinger.  Hvert individ er unikt og i vår verden er det mer enn 7.6 milliarder ulikheter – DET gir muligheter.
Jeg er også nysgjerrig på meg selv. Selvinnsikt setter fokus på  forståelse av egne handlingsmønster, adferd og hva som er mine tanker og overbevisninger i forhold til mine omgivelser. Uten disse oppdagelsene har jeg ingen mulighet til å gjøre hensiktsmessige endringer. Når jeg forstår meg selv er det så mye enklere å forstå de menneskene som jeg omgås, og situasjonene de befinner seg i.
Gjennom MNDFL har jeg fått økt bevissthet om egne følelser, tanker og reaksjoner.  Denne mentale treningsformen som også er en livsstil for meg, har gjort meg mer oppmerksom på det som skjer her og nå og fått meg mer nysgjerrig på det som skjer i øyeblikket – og jeg blir aldri ferdig…

 

Være nysgjerrig – akkurat nå skapes fremtid

De mest fascinerende øyeblikk har jeg i samtale med mennesker. Jeg er ofte nysgjerrig på hva som ligger bak et menneskes valg, handlinger og adferd. Når jeg ved min nysgjerrighet kan gjøre et annet menneske nysgjerrig på seg selv og sin egen tanker, følelser, verdier og holdninger  skaper vi sammen spennende øyeblikk. Det er i disse øyeblikk valg for fremtiden kan gjøres. I møte med det unike mennesket opplever jeg mangfold, og i samtaler lærer jeg om ulikheter som gir muligheter.  Med nysgjerrighet går jeg fremtiden i møte og gleder meg over øyeblikket.

VI DELER REMIX-BLOGG

Tøffe tider varer ikke evig

Tøffe tider varer ikke evig

Vi opplever alle motgang i livet før eller senere. Når har du lært mest om tålmodighet, forståelse, ro, motivasjon, takknemlighet og mestring? - personlig må jeg si det er i livets motgang jeg tar til meg mest læring.... Les denne interaktive artikkelen ved å trykke...

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

Det eneste som er forutsigbart er at livet er uforutsigbart. Selv om jeg ikke kan kontrollere hvilke utfordringer jeg møter eller når jeg kan møte dem, kan jeg styre hvordan jeg reagerer. Når Livet gir meg utfordringer – eller sagt på en annen måte – skaper direkte...

Luciadagen 13.desember

Luciadagen 13.desember

Lucia-feiringen 13. desember representerer lyset som kommer i Nordens lengste natt. Lys og mørke utfyller hverandre. Når det er mørkt er det vanskelig å se omgivelse rundt oss. For i den mørke «Lussi langnatt» kommer Lucia kledd i hvit kjole og med lyskrans på hodet....

KOMPASSET

KOMPASSET

Kompasset er et instrument som brukes til navigering og orientering. Det  signaliserer retning i forhold til omgivelsene og  gir tilbakemelding på hvor du er nå.   Det samme kan du tenke om  følelser. Følelsene dine er et av dine viktigste signalsystemer. Det er ditt...

Hva trenger vi filosofer til?

Hva trenger vi filosofer til?

Har du noen gang spurt deg selv det spørsmålet? Hvilket svar kom du opp med?   Filosofer er ikke det bare noen som sitter og tenker for seg selv noen ting som ikke betyr noe for noen andre og som er så høytravende at det blir uinteressant?   Det er vel sikkert...

Smilets dag

Smilets dag

Den 07. oktober er smilets dag. - SMIL OG VÆR GLAD: Overhvelmet av mange oppgaver på jobben – privat?  Er det ting som lett gjør deg stresset og irritert? Da bør du smile av det hele. Irriterende å høre ... Forskere har nemlig funnet ut at å smile selv om du egentlig...

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft og er ofte veldig utholdende og ganske selvstendige. De kan stå imot andre og på en måte gjennomføre det de har bestemt seg for-de kan være og ganske gode på å bruke ressursene rundt seg: I det sosiale nettverket og ta...

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Når livet kjennes og oppleves kaotisk

Kaos er en tilstand av mangel på orden. En situasjon der en har vanskeligheter med å kontrollere og bringe stabilitet - er dermed kaotisk. Slik er min hverdag nå – fjern fra tidligere ordning – plan og struktur Uventede følelser oppstår- følelser jeg aldri før har...