Ønsker du ekstra ordinære resultater skal du ta i bruk ekstra ordinære metoder

Mobiliser Vekst – få nye ressurser

Vi remixer gammelt og nytt. I personlige utviklingsprosesser ser vi etter muligheter. Vi setter fokus på endring utvikling og vekst, hvor egenskaper, ferdigheter og talenter styrkes.

I et veksthus sår vi frø, planter stiklinger og løker. I en vekstprosess trenger de oppmerksomhet, næring, vann, varme og lys. Det kultiveres og dyrkes frem resultater.

MNDFL – OPPMERKSOMHET

Du kommer ikke  unna den akselerasjonen som drives opp rundt deg. Stor konkurranse, høye krav og økende forandringer ligger utenfor ditt kontrollområde. Det du kan kontrollere er hvordan du skal takle presset utenfra og sikre egne evner til prestere og levere.

MNDFL eller oppmerksomhetstrening har vært i bruk blant høyprestasjonsgrupper over lengre tid. Forskning og har vært gjennomført i mange miljøer og Anders Meland er en av de som har forsket blant høyprestasjonsgrupper.

Stillhet og innaktivitet er stikkord  for å trene «oppmerksomhetsmuskelen»  som du behøver for å holde fokus, øke konsentrasjon og prestere der du ønsker å være.

Gode prestasjoner handler om gode forberedelser, tilstedeværelse og fokus på de riktige tingene – i øyeblikket når det skjer.

Oppmerksomhet kan trenes – nå!

SELVLEDELSE

Selvledelse handler om å få større effekt av egne talenter, styrker og benytte mer av det ubrukte potensialet som hver enkelt av oss har. Personlig synergieffekt får du når du er bevisste på egne følelser, hvordan du tenker,  reflekterer og handler.

«Kunsten å lede seg selv innebærer blant annet å sette seg krevende mål, øve på vanskelige oppgaver, tilrettelegge egen arbeidssituasjon, observere seg selv, reflektere, motivere seg selv og evnen til å påvirke egne tankemønstre i konstruktiv retning» sier Øyvind L Martinsen ved Handelshøyskoen BI

 – en kunst i alle situasjoner…

Selvledelse – start nå!

KARRIERE; GJENNOM COACHING

Har du tanker om å få noe mer ut av jobben din, starte for deg selv eller er du en av de som er i en omstillingsprosess på jobben og ikke er sikker på hva du ønsker eller passer til?  Kanskje opplever du å stå fast, har lyst på ny jobb, står uten jobb  og er usikker på veien videre…..

En start på en endringsprosess er å bli mer bevisst på hva som gir deg energi, glede og motivasjon. Når du er bevisst dine verdier, holdninger, personlige egenskaper, ferdigheter og kompetanse vil du lettere kunne gjøre dine valg med selvledelse.

Med karrierecoaching systematiserer du dine ressurser, får en bevissthet til hvilke evner og talenter du har som gir deg energi. Karrierecoaching er både for deg med klare ambisjoner og visshet om retning, og for deg som ikke er sikker på hva ønsket er.

Bli kjent med ditt potensial og ta det i bruk enten du skal håndtere en omstillingsprosess, står uten jobb, har lyst på ny jobb, er nyutdannet eller usikker på veien videre.

Karrierecoaching, – start nå!

MOBILISER VEKST – START BEVEGELSE TIL NESTE NIVÅ

Ny kunnskap blir ikke automatisk nye vaner.

La oss starte sammen nå!