90600662 elsa@presenza.no

“We are an official member of the SAP® PartnerEdge® open ecosystem.”

Vår prosjektmodell Project Activator er en modell som  kompletterer eksisterende prosjektmodeller – enten det er Agile, Prince II eller SAP Activate. Vår erfaring er at det er de menneskelige faktorene som er viktigst i et prosjekt – evnen til å lede, bygge sterke team og gode relasjoner med kunden

Mens vi snakket med SAP som har lansert sin systemstøttede metode så vi flere steder hvor vi kunne skape synergi.

Der menneske møter system

Vårt spesialfelt er der menneske møter system – og det er der vi kan skape synergieffekter. Vi så at SAP hadde en prosjektmodell hvor vi kan skape merverdi for dem som skal benytte systemene, og verktøy som kan øke nytteeffekten av de systemene som implementeres.

Da tok vi like godt skrittet og ble en del av SAP økosystemet. Nå jobber vi knallhardt for å komme til neste nivå.

Vi skal fortjene vår posisjon

Det gjelder i alle sammenhenger. Ingen får en posisjon uten å jobbe for det og levere på forventningene. Det gjelder i våre egne leveranser, og det gjelder som SAP partner. SAP har det råeste programmet for kompetansebygging vi kjenner, og nå skal vi ta de nødvendige sertifiseringene for å bli SAP Partner Open Ecosystem.

Vi gir gass