90600662 elsa@presenza.no

Det eneste som er forutsigbart er at livet er uforutsigbart. Selv om jeg ikke kan kontrollere hvilke utfordringer jeg møter eller når jeg kan møte dem, kan jeg styre hvordan jeg reagerer. Når Livet gir meg utfordringer – eller sagt på en annen måte – skaper direkte hindringer hvem er jeg da?

Når livet gir meg utfordringer

Les denne interaktive artikkelen ved å trykke på bildet for å åpne, scroll så ned for å lese den artikkelen.