90600662 elsa@presenza.no

Kaos er en tilstand av mangel på orden. En situasjon der en har vanskeligheter med å kontrollere og bringe stabilitet – er dermed kaotisk. Slik er min hverdag nå – fjern fra tidligere ordning – plan og struktur

Uventede følelser oppstår- følelser jeg aldri før har kjent på

Årsaken til alle følelsene og at alt blir kaos er egentlig veldig logisk, men jeg  glemmer ofte logikken når jeg ikke ser skogen for bare trær.

DET ER SNART 10 mnd siden

Det er fortsatt vanskelig å klare enkle oppgaver i hverdagen – frustrasjonen over egen utilstrekkelighet er stor for en som har vært slik som 3-åringen – «klarer sjøl»….dette skaper et tankemessig og følelsesmessig kaos.

 Å leve med en kropp som ikke lystrer samt tanker og følelser som  spinner i ulike overraskende retninger er til tider  krevende –energien  lekker den får ikke utløp til det  den skulle vært brukt til rehabilitering og oppgaver som gir mening.

Et slikt tankekjør ikke trenger ikke å ha et spesielt tungt innhold, men det kjennetegnes av at det kommer veldig mange tanker på en gang. Det kjennes ut som et «tog» av tanker som kjører fort gjennom hodet. Dette er  slitsomt når det varer over tid.

Det føles som uro, nesten som om jeg  er «rastløs» i hjernen. Det meste er uklart og uoversiktlig, tankene blir kaotiske og det blir vanskelig å holde fokus. Resultatet får også innflytelse på mine omgivelser……. Jeg har reaksjoner som kan være vanskelig å forstå kanskje ikke så rart fordi jeg forstår ikke meg selv heller ………

DET ER TID FOR se situasjon i et annet perspektiv som hjelper mot tankekjør og en kaotisk opplevelse av livet…..

Fokus på  prosessen – endring tar tid –

Og skjer over tid. Jeg  kan ikke forvente å få kontroll over tankene og følelser for en ny livssituasjon over natten, Det er også lurt å være bevisst på atfølelsesmessig kaos kommer og går i livet mitt. Som ethvert menneske, vil jeg ha oppturer og nedturer. Det som er viktig, er å  lærer av hver av dem og ha en strategi for hvordan møte de

Egne tips:

Aksept. Et tog av tankekjør kan være slitsomt og vanskelig å akseptere. Samtidig så kan det å møte seg selv i denne situasjonen med styrker som vennlighet være beroligende. Dette handler om å for eksempel si til seg selv at «akkurat nå har jeg det ikke så greit og da kan dette føre til tankekjør». Ved å ikke irritere meg for mye over hvordan tankene oppfører seg vil jeg  kunne slippe unna unødvendig irritasjon og frustrasjon over hvordan jeg har det akkurat nå……

Mindfulness trening

Jeg har god nytte av å bli oppmerksom på pusten min for å flytte fokus. Jeg øver på å finne en behagelig pusterytme og følger med på pusten med oppmerksomheten. På denne måten flytter jeg fokus bort fra det slitsomme tankekjøret samtidig som kroppen får signaler på ro ved å puste i en behagelig rytme.

Fokus på styrker bevissthet og utvikling av mine styrker – gjennom systemet til Via Strengt Finder har jeg hatt unik hjelp  gjennom mange ulike situasjoner, Det er  er en enkel og effektiv måte og ikke minst kvaliteter jeg har i meg selv for å lære mer om meg  selv og andre…… F.eks for meg i dag gir styrken HÅP  et  potensialet til å ha positive forventninger til fremtiden Min . Jeg kan tenke fremover mot målene og handle for å nå disse. Styrken VISDOM som jeg blir bevisst  hjelper meg å se livet i et større perspektiv. Det handler om å kunne se det samlede omfanget av ting, samtidig som jeg får med meg detaljene.

Mindfulness + Styrker = Synergi Mndfl gjør meg oppmerksom på mine styrker og mine styrker hjelper meg å bli mer oppmerksomt til stede i mitt liv. Hvert øyeblikk teller