90600662 elsa@presenza.no

Vår visjon

Vi hjelper deg til : Et liv med hverdagsglede …

hvert øyeblikk teller – it’s up to you!

Vår oppgave: Pass it on – Gi det videre. Å formidle det vi oppdager,  dele våre ressurser og gi deg en mulighet til utvikling og et meningsfylt liv.

Elsa Grimsmo

Det er mulig for alle å komme seg videre… Jeg startet min 3 karriere i  PRESENZA for 10 år siden, tok min 3. utdannelse i vel voksen alder …. Jeg er coach og rådgiver  for deg som ønsker mer glede og handlekraft i hverdagen. Jeg startet  Presenza med et spørsmål: Hva gjør du når vanskelige og krevende situasjoner oppstår! Jeg DELER kunnskap og erfaring fra ulike roller gjennom 20 år, fra helse- og sosialomsorgen i 10 år. Som medmenneske  er du det viktigste og jeg hjelper deg så du tar ditt  valg og kjenner deg trygg på valget du gjør.

Sertifisert NLP- Meta Coach / Goal Mapping fasilitator og instruktør i Mindfulness. Jeg jobber med deg slik at du finner DIN VEG.

Per Kristian Johnsen

Jeg er rådgiver og endringsleder for alle som jobber i arbeidslivet – uansett posisjon i bedriften.

Jobbet i IT siden 79 og er hekta på IT systemer – og mennesker. Og særlig er jeg opptatt av der menneske og system møtes i prosesser.

Min styrke er å samle informasjon, bearbeide den, lære og formidle videre med et mulighetsbilde  Jeg har erfaring med IT prosjekter, leder – og  prosjektledererfaring Management consulting mot private og offentlige virksomheter

Sertifisert endringsleder som benytter mindfulness og utvikler konseptet MNDFL Consulting – for bedre bedre trivsel på jobb og med fokus på personlig styrker utvikles DIN VEG

Eliane Machado Silva

Markedsfører og grafisk designer

Jeg er utdannet journalist fra Brasil med master i kommunikasjon fra Spania.

Har erfaring med “å seile på ulike hav” og manøvrere i ulike værforhold. Jeg deler med ord og bilder hvordan vi kan navigere når vi bruker våre styrker og tør å være modige

Pål Christian Nikolaisen

Markedsfører og teknisk ansvarlig

Jeg har en allsidig teknisk bakgrunn og stor interesse for de digitale omgivelsene. Sans for å se sammenhenger og at informasjon og kunnskap kommer frem til de som trenger det.

Tok utfordringen med digital markedsføring og ble med i Presenza som utfordrer deg på energi og kraft som du har i deg, men hvor du kanskje har fått en blokkering eller brudd på “strømlinja”