Vår personvernerklæring

Presenza AS tar personvern på alvor og vil til enhver tid følge reglene med hensyn til oppbevaring, sikring og beskyttelse av personlig informasjon. Vi har etablert rutiner og prosedyrer for å ivareta de nye kravene som følger GDPR 25. mai 2018,  og vi innfrir lovens krav m.h.t utlevering, sletting og overføring av personinformasjon basert på våre kunders ønsker.

Les mer om vår personvernerklæring under

Retningslinjer for personvern:

Presenza AS vil til enhver tid følge personvernloven og på denne måten sikre at håndtering av personopplysninger skjer på en trygg måte i henhold til gjeldene lover og retningslinjer som finnes.  Disse retningslinjene for personvern gjelder for våre nettsteder og øvrige operative IT-systemer.

Innsamling og bruk av personopplysninger:
Vi registrerer personopplysninger som du oppgir til oss, som er nødvendig for å gjennomføre våre avtaleforpliktelser overfor deg i overensstemmelse med lovpålagte krav, samt opplysninger om din bruk av tjenestene.

Som coachingkunde hos Presenza vil ingen personopplysninger bli lagret, utover det som kreves av regnskapsloven.

Dine personopplysninger vil bare bli brukt til andre formål, eller bli utlevert til andre når du samtykker til dette eller når det er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg eller offentlige myndigheter i tråd med lovverket.

Coachingavtaler
Alle formalia rundt coachingavtaler avklares før coaching starter og skal avklare følgende forhold:
– Hvem som skal betale for coaching og hvilken informasjon som skal registreres i våre systemer.
– At informasjon utveksles på åpen mail og at dette er akseptabel kommunikasjon. Informasjon som ikke kan utveksles på mail må skje muntlig.
– At ingen informasjon ut over mail lagres med referanse til navn – hverken elektronisk eller analogt
– Hvordan møter utenfor coachinsituasjonen skal håndteres m.h.t gjenkjenning og hilsing.

Din profil:
Hvis du frivillig velger å registrere en profil om deg selv på vårt nettsted vil du motta mail med med inspirasjon og refleksjoner knyttet til våre leveranser.  Dersom du ønsker å endre eller slette personlige opplysninger kontakter du oss på info@presenza.no eller bruker linken unsubscribe, som alltid vil være på være med på våre mailutsendelser.

Innsyn:
Du har rett til å kreve innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret hos Presenza. En slik begjæring om innsyn kan fremsettes ved å kontakte oss på info@presenza.no

Sletting:
Du har rett til å kreve at Presenza sletter dine personopplysninger når opplysningene ikke lenger er nødvendig å oppbevare for oss, med mindre det er lovpålagt for Presenza å oppbevare opplysningene. Vi vil også på eget initiativ slette personopplysningene når de ikke lenger er nødvendig å oppbevare. Et krav om sletting av personopplysningene kan fremsettes ved å kontakte oss på info@presenza.no

Sikkerhet for personlige opplysninger:
Presenza følger gjeldende reglene med hensyn til oppbevaring, sikring og beskyttelse av personlig informasjon . Vi har etablert rutiner og prosedyrer for å ivareta kravene i lovverket, og vi kan innfri lovens krav m.h.t utlevering, sletting og overføring av personinformasjon basert på våre kunders ønsker. Personopplysninger for utsendelse av mail – inspirasjon og refleksjoner – er lagret hos MailChimp som følger lovpålagte regler – les mer her om MailChimp.

Gyldighet:
Disse retningslinjene for personvern er gyldige fra og med 15. mai 2018 og erstatter alle tidligere retningslinjer for personvern. Vi publiserer alltid de siste og gjeldende retningslinjer på våre websider. Hvis vi gjør endringer publiserer vi en revidert utgave med ny gyldighetsdato.

Kontakt:
Dersom du ønsker å kontakte oss for å vite hvilke personopplysninger som er lagret hos oss, eller for å rette opp feil eller å be om at opplysningene slettes, kan du kontakte oss via e-post – info@presenza.no

Vi vil gjerne snakke med deg

Send oss en mail

– eller fyll ut skjemaet under

La oss komme i kontakt….

Vi er glødende opptatt av å mobilisere menneskelige ressurser og vil jobbe med de som har samme passion eller som ønsker å finne ut mer om hvordan de skal tilrettelegge for topp prestasjoner

NAVN

EPOST

EMNE

MELDING