Presenza Activator

Skaper synergieffekter der menneske møter system

 

Etter 40 år i IT bransjen har vi samlet kunnskap om suksessfaktorer som gjør implementering og utnyttelse av IT systemer lønnsomme – og ikke minst – hvordan nye systemer og oppgraderinger påvirker våre medarbeideres arbeidssituasjon.  Det ligger store gevinster i å utnytte investeringer bedre. Vi har kunnskap om hvordan menneskers  kompetanse kan utvikles og brukes slik at det gir synergieffekter når mennesker møter IT- systemer.

Les mer i vår E-bok

Presenza Activator benytter metoder basert på endringsledelse, NLP og Neuro Semantic  og prosessverktøyet 4MAT for kartlegging av læringsstiler og preferanser til å etablere en plattform for læring og formidling FØR opplæring og trening finner sted. Ved å benytte dette metodeverket vil også tradisjonelle metoder for brukeropplæring og systeminnføring få bedre effekt.
For å få i gang systematisk kompetanseheving med alle de fordeler dette gir bruker vi ulike former for LMS-platformer. Et av systemene  SAP Enable Now, et verktøy som  fungerer selv om ikke forretningssystemene er fra SAP.

DER MENNESKER MØTER SYSTEMER
-Et viktige kjernepunktet i enhver virksomhet! Med virksomheter vi har hatt kontakt med er vår erfaring at det er et stort potensial  for å utnytte sine systemer bedre – og med det en fantastisk mulighet til å øke ROI på sine investeringer, anskaffelser og utvikling av sin systemportefølje.

En oppgave er å kunne utnytte selve systemene mer optimalt, men ennå viktigere er adopsjonen av systemene i organisasjonen samtidig som man endrer adferd. De tradisjonelle metodene for innføring av systemer og opplæring av brukere har vært mangelfulle i flere tiår, og fortsatt leveres det på samme måte.

Vi har jobbet mye med læringspreferanser, kommunikasjon og endringsledelse for å øke akseptansen til bruk av systemer. Med SAP Enable Now har vi fått et verktøy som er med å bygge bro mellom system og menneske og som sikrer lavere TCO på virksomhetens systemportefølje ved at medarbeidere enklere og mer presist bygger kompetanse og mestrer de systemene som benyttes.

Dette er årsaken til hvorfor bedrifter må ta dette på alvor – teknologi-gapet øker (Deloitte 2017):

Technology change

Vår modell  kombinerer kunnskap om menneskers læringsmodeller, kommunikasjon og preferanser med moderne verktøy for formidling og samhandling.

Presenza Trusted Advisor inneholder verktøy som benyttes for å etablere kommunikasjons- og læringsplattformen som ligger som en grunnleggende forutsetning for å skape synergieffekter.

Presenza Activator

 

Når alle trender viser at medarbeidere må tilpasse seg økt digitalisering og ny teknologi i et stadig økende tempo ser vi nødvendigheten av å fokusere nettopp på Business smart ; der mennesker møter systemer. Vi har verktøyene som ved å utnytte systemenes funksjonalitet og brukernes talenter skaper økt samhandling, mestringsfølelse og økt produktivitet

BE OM EN DEMO ELLER ET MØTE
Kombinasjonen av vår kunnskap om brukeres behov og deres individuelle preferanser brukt sammen med SAP Enable Now som verktøy gir en synergi for virksomheten. Dere oppnår større adopsjon av systemene, bedre forståelse for sammenhenger og prosesser og større mestringsfølelse hos brukerne.

Vi er med og reduserer virksomhetens TCO

Nøkkelen er individuell tilrettelegging basert på den enkeltes preferanser – det skaper synergieffekter

Per Kristian er endringsleder og har lang erfaring med kunderelasjoner og prosjektledelse fra IT-bransjen
– Du kan lese mer om meg på Om oss!

 

Jeg kan tenke meg å redusere mine IT kostnader

Vet du hvordan?