90600662 elsa@presenza.no
Tøffe tider varer ikke evig

Tøffe tider varer ikke evig

Vi opplever alle motgang i livet før eller senere. Når har du lært mest om tålmodighet, forståelse, ro, motivasjon, takknemlighet og mestring? – personlig må jeg si det er i livets motgang jeg tar til meg mest læring….

Tøffe tider varer ikke evig

Les denne interaktive artikkelen ved å trykke på bildet for å åpne, scroll så ned for å lese den artikkelen.

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

Det eneste som er forutsigbart er at livet er uforutsigbart. Selv om jeg ikke kan kontrollere hvilke utfordringer jeg møter eller når jeg kan møte dem, kan jeg styre hvordan jeg reagerer. Når Livet gir meg utfordringer – eller sagt på en annen måte – skaper direkte hindringer hvem er jeg da?

Når livet gir meg utfordringer

Les denne interaktive artikkelen ved å trykke på bildet for å åpne, scroll så ned for å lese den artikkelen.

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft

Resiliense

De som er Motstandsdyktige har motstandskraft og er ofte veldig utholdende og ganske selvstendige. De kan stå imot andre og på en måte gjennomføre det de har bestemt seg for-de kan være og ganske gode på å bruke ressursene rundt seg: I det sosiale nettverket og ta kontakt med noen som det kan være godt og faktisk ganske lurt å snakke med. Å ha et forbilde kan være til god hjelp. Mitt forbilde gjennom mange år er Birgitt Skarstein. Det er mange veier til flere forhold. Det handler om å knyte bånd om å bygge i ensidige gode relasjoner til alt fra nær familie og venner men også å ha kontakt med for eksempel frivillige lag det er kraft i det å høre til.

 

Å sette seg i mål

 

Å sette seg i mål, drømmer og håp er også viktig men den skal heller ikke undervurdere betydningen av å ha realistiske mål. -Den kan gi energi og det å nærme seg målet litt og litt det kan også være med på å skape en forventning det at man kan se for seg at det kan få et positivt utfall i framtida.

 

Å ta vare på seg selv.

 

Å ta vare på seg selv sikkerhetsinstruks men vi får på flyreiser kan ha overføringsverdi til flere situasjoner. Hvis det blir surstoffmangel så bør man først ta oksygenmaske på seg selv før man kan hjelpe andre. Som nevnt så handler ikke motstandsdyktighet bare om din egen kraft og styrke men om oss også. om miljøet rundt deg. Den som vokser opp i et miljø preget av varme og omsorg har et helt annet utgangspunkt for å utvikle motstandsdyktighet.

 

Hvis ulykken skulle inntreffe enn den som har en hverdag preget av for eksempel omsorgssvikt mobbing eller vold. Motstandsdyktighet er altså et samspill mellom dine egne styrker og i hvilken grad miljøet er støttende . Psykologbehandling kan være vesentlig for å komme videre etter omsorgssvikt og katastrofer. Kunnskap om motstandsdyktighet er også noe psykologer kan bidra med inntil for eksempel utvikling av gode lokalmiljø og tilpassede tjenestetilbud. Steder er godt å være en del av kanskje ikke minst hvis det er mye vondt andreplasser i livet. De miljøene som stimulerer til motstandsdyktighet i de miljøene som blir en sett for denne nær en kan drive med ting en trives med og det er et klima som fremmer gode relasjoner.

 

Hvis jeg kunne være en bru en hjelp til å bli hel synger Anne Grete Prøys på plata Si en røff guide som kom i 2011. Ikke et hvilket som helst år i Norsk historie. Mange altfor mange har måttet ta tunge skritt sidenden gang katastrofen 22. juli. Hvis en får hjelp til å bli hel hvis en får en bro over til et nytt liv på et vis så kan livet bli rikere. Relasjoner kan bli dypere og en kan få en forsterket motivasjonen til å skape de gylne øyeblikkene og å ta vare på dem som vokser frem.