90600662 elsa@presenza.no
Tøffe tider varer ikke evig

Tøffe tider varer ikke evig

Vi opplever alle motgang i livet før eller senere. Når har du lært mest om tålmodighet, forståelse, ro, motivasjon, takknemlighet og mestring? – personlig må jeg si det er i livets motgang jeg tar til meg mest læring….

Tøffe tider varer ikke evig

Les denne interaktive artikkelen ved å trykke på bildet for å åpne, scroll så ned for å lese den artikkelen.

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

NÅR LIVET GIR MEG UTFORDRINGER

Det eneste som er forutsigbart er at livet er uforutsigbart. Selv om jeg ikke kan kontrollere hvilke utfordringer jeg møter eller når jeg kan møte dem, kan jeg styre hvordan jeg reagerer. Når Livet gir meg utfordringer – eller sagt på en annen måte – skaper direkte hindringer hvem er jeg da?

Når livet gir meg utfordringer

Les denne interaktive artikkelen ved å trykke på bildet for å åpne, scroll så ned for å lese den artikkelen.

Luciadagen 13.desember

Luciadagen 13.desember

Lucia-feiringen 13. desember representerer lyset som kommer i Nordens lengste natt.

Lys og mørke utfyller hverandre. Når det er mørkt er det vanskelig å se omgivelse rundt oss. For i den mørke «Lussi langnatt» kommer Lucia kledd i hvit kjole og med lyskrans på hodet. Da blir det lyst rundt henne …  en liten flamme som lyser opp mørket, Som en vokter av lys, og selv en liten flamme kan gjøre en forskjell.

I mørket om natten, hva skjer når jeg lukker øynene?
Uavhengig av lyset utenfor, kan jeg se inn i meg selv – se ingenting, kanskje bare mørke …

Mørket kan være en metafor for vår egen blindhet. Ikke en fysisk blindhet, men en blindhet om oss selv, hvem vi er, potensialet vårt og hva vi ønsker å oppnå med vårt liv.

Liten jente med langt hår står å ser på mange tente lys i bakgrunnen

Et lys for meg selv og andre

Når vi ser på oss selv med øyne av selvkritikk, ser vi en forvrengt virkelighet, som skygger i mørket. De reflekterer egen frykt og angst. Akkurat som barn som ser monstre i mørket. Til dem sier vi at det ikke er farlig, og når vi slår på lyset, vil de se at monstrene ikke var noe annet enn fantasi.

Men hva trenger jeg når jeg befinner meg i mørke øyeblikk av mitt liv? Hvordan kan jeg finne veien hvis jeg ikke ser hvor jeg skal gå?

Lyset i Luciafeiringen er mitt kompass i mørketiden! Et lys for meg selv og andre

Person holder lys i hånden som lyser opp den hvite luciaskjolen

Jeg ønsker at vi i denne mørketiden kan se oss selv på en ny måte.

Hvis vi heller ser verden gjennom hjerte-linsen finner vi livets flamme. Denne flammen kan være sterk eller svak, men den er til stede i oss. Hva om livets flamme ble vårt kompass?

Jeg søker stillhet – for å komme i kontakt med min flamme.

Det er som å gå inn i et hus jeg kjenner, se de gamle rommene igjen, med de gamle møblene og alle minnene. Det er å være hjemme igjen.

Stillhet viser meg livet og hvem jeg egentlig er

Lyset trenger ikke være på, for det som er inni er kjent, selv uten at jeg ser det.  Jeg føler, min egen flamme, lyset mitt er intakt.

Men for å se det, må jeg åpne øynene. Ikke de fysiske, men sjelens øyne gjennom hjerte-linsen av kjærlighet og medfølelse.

Ett varmt bilde av et lys som brenner i forgrunnen med flere lys som brenner i bakgrunnen

Med nye øyne kan jeg se potensialet mitt, kampene jeg har hatt og hvordan jeg reiste meg etter fallene. Med nye øyne ser jeg nye muligheter i meg selv – søker nye veier, lysets veier. Lys for selverkjennelse, for egen vekst, for nye handlinger og løsninger.

Gjennom nye måter å se meg selv på, kan jeg få nye tanker og ta nye valg.

En liten endring kan bringer lys til nye stier

Jeg føler meg som ildfluen. Den kan være liten og ubetydelig i møte med storheten rundt seg. Men det får den ikke til å føle seg liten. Den bringer rett og slett lys hvor enn den går.

Når jeg er lys for meg selv, lyser omgivelsene mine opp. Lyset utvider seg. Mine relasjoner til andre blir en refleksjon av mine endringer. Hver endring avler andre endringer. En kjede av mennesker som drar nytte av små positive handlinger kan dannes. En kjede som startet med en enkelt person som begynte å se med hjertets øyne.

Ta sjansen. Se med hjertets øyne. Vær lys i mørket og ha en god Lucia-feiring.

Hvordan finner jeg styrke når sårbarheten treffer meg?

Hvordan finner jeg styrke når sårbarheten treffer meg?

Min sårbarhet traff meg igjen som en tornado en august dag for snart ett år siden-jeg var og er fortsatt i min beste alder og mest spennende tiden av mitt liv–

Fra å være en velfungerende kvinnene forandret livet mitt seg jeg på noen få sekunder. Du har sikkert hørt det løftet smile-snakke-jeg klarte ikke noe av det-

Livet oppleves som en berg og dalbane og du kastes rundt og rundt du kan ikke kontrollere det for det er uforutsigbart-det er ikke hendelser i livet du skal fokusere på men hvordan kan du møte det uventede. Hadde ikke jeg visst det jeg vet om egen robusthet og sårbarhet hadde det vært mye vanskeligere for meg å reise meg igjen og komme hit som jeg er akkurat nå. Det å møte livets hendelser med oppmerksomhet og styrke. Det gir energi til å håndtere det uforutsette-øker selvtilliten og finner verdien i de små øyeblikkene.

Har du opplevd sykdom økonomiske nedturer mistrivsel på jobb dårlige relasjoner eller har rett og slett kjent at du har kjørt deg fast. Du kan reise deg med ny styrke når livet har gitt deg problemer.

Du er født robust. Det er en styrke som gjør deg i stand til å fastholde din oppmerksomhet og konsentrasjon om en aktivitet til tross for motstand av krise. Den gjør deg i stand til å tilpasse din innsats etter mulighetene. Robusthet er bare en av mange styrker.

Vet du at 70% er ikke klar over sine styrker eller hvordan de skal brukes i hverdagen slik at du får mer selvtillit økt engasjement og glede kan redusere stress, forbedre trivsel i livet og forsterker relasjoner. Vil du bli mer bevisst dine styrker og bli mer oppmerksom på hvordan du kan bruke disse?

Du kan få kartlagt dine styrker hvordan disse styrkene dine henger sammen med karaktertrekk hva skjer når du bevisst bruker dine styrker og hvorfor skal du utvikle styrkerfør du korrigerer svakheter det skal også vite hvordan styrker har en direkte påvirkning påtilstand som lykke og glede dette er forsket på dokumentert i vitenskapelige artikler…..

Jeg startet med å si at jeg var i min beste alder og det står jeg for 62 år og egentlig kunne jeg bare slutte å jobbe takk litt pensjon og hvile på laurbærene men dette er viktige fotspor å sette som du kan gå når du er nede i en bølgedal og har vanskeligheter for å reise deg og komme videre-det å møte livets hendelser med oppmerksomhet og styrke. Det gir energi til å håndtere det uforutsette–Jeg har selv brukt bevisstheten om mine styrker og evnen til å være oppmerksom på øeblikket for å reise meg med ny styrke når utfordringene og problemene ble for store. Som sagt er du født Robust. Kanskje er du litt rusten og trenger å pusse litt på styrker evner og ferdighetene.

Bli med på seminar meld deg på nå invester 3 timer av dagen din til å bli mer oppmerksom på dine unike styrker.