90600662 elsa@presenza.no
Hvordan finner jeg styrke når sårbarheten treffer meg?

Hvordan finner jeg styrke når sårbarheten treffer meg?

Min sårbarhet traff meg igjen som en tornado en august dag for snart ett år siden-jeg var og er fortsatt i min beste alder og mest spennende tiden av mitt liv–

Fra å være en velfungerende kvinnene forandret livet mitt seg jeg på noen få sekunder. Du har sikkert hørt det løftet smile-snakke-jeg klarte ikke noe av det-

Livet oppleves som en berg og dalbane og du kastes rundt og rundt du kan ikke kontrollere det for det er uforutsigbart-det er ikke hendelser i livet du skal fokusere på men hvordan kan du møte det uventede. Hadde ikke jeg visst det jeg vet om egen robusthet og sårbarhet hadde det vært mye vanskeligere for meg å reise meg igjen og komme hit som jeg er akkurat nå. Det å møte livets hendelser med oppmerksomhet og styrke. Det gir energi til å håndtere det uforutsette-øker selvtilliten og finner verdien i de små øyeblikkene.

Har du opplevd sykdom økonomiske nedturer mistrivsel på jobb dårlige relasjoner eller har rett og slett kjent at du har kjørt deg fast. Du kan reise deg med ny styrke når livet har gitt deg problemer.

Du er født robust. Det er en styrke som gjør deg i stand til å fastholde din oppmerksomhet og konsentrasjon om en aktivitet til tross for motstand av krise. Den gjør deg i stand til å tilpasse din innsats etter mulighetene. Robusthet er bare en av mange styrker.

Vet du at 70% er ikke klar over sine styrker eller hvordan de skal brukes i hverdagen slik at du får mer selvtillit økt engasjement og glede kan redusere stress, forbedre trivsel i livet og forsterker relasjoner. Vil du bli mer bevisst dine styrker og bli mer oppmerksom på hvordan du kan bruke disse?

Du kan få kartlagt dine styrker hvordan disse styrkene dine henger sammen med karaktertrekk hva skjer når du bevisst bruker dine styrker og hvorfor skal du utvikle styrkerfør du korrigerer svakheter det skal også vite hvordan styrker har en direkte påvirkning påtilstand som lykke og glede dette er forsket på dokumentert i vitenskapelige artikler…..

Jeg startet med å si at jeg var i min beste alder og det står jeg for 62 år og egentlig kunne jeg bare slutte å jobbe takk litt pensjon og hvile på laurbærene men dette er viktige fotspor å sette som du kan gå når du er nede i en bølgedal og har vanskeligheter for å reise deg og komme videre-det å møte livets hendelser med oppmerksomhet og styrke. Det gir energi til å håndtere det uforutsette–Jeg har selv brukt bevisstheten om mine styrker og evnen til å være oppmerksom på øeblikket for å reise meg med ny styrke når utfordringene og problemene ble for store. Som sagt er du født Robust. Kanskje er du litt rusten og trenger å pusse litt på styrker evner og ferdighetene.

Bli med på seminar meld deg på nå invester 3 timer av dagen din til å bli mer oppmerksom på dine unike styrker.