Teamplayer

Spill hverandre gode – bygg sterke team!

Bygge sterke team er et felles ansvar. En forutsetning for teambygging er å forstå at forskjelligheter er det som utgjør forskjellen. Vi aksepterer hverandres forskjelligheter og ser hverandres styrker gjennom ulikheter. Hva er min plass og hvor er din plass. Teamarbeid er lagspill hvor 1+1 blir mer enn 2 

Vil du vite mer?

Medarbeidere som deler en felles retning og har en opplevelse av fellesskap, kommer raskere  frem til mål. De har forståelse for ulike preferanser, vet hvordan de bruker hverandres talenter, skaper troverdighet, tilhørighet og bygger tillit til hverandre. Alle team må trene for å bli gode. Ingen går ut på banen uten trening på forhånd. Teambygging er en del av Business Smart.

Teamplayer!

Det begynner å bli lenge siden vi forlot samlebåndet på arbeidsplassen og ble avhenig av hverandre og de gode relasjoner. Allikevel opplever vi at det skurrer i kommunikasjon og at det ikke settes av tid til å bygge de gode teamene.
Du har sikkert opplevd å møte mennesker hvor alt stemmer med en gang. Dere finner tonen, utfyller og forstår hverandre og kanskje tenker du; dette er kjemi, vi er så like! Det kan være så enkelt, vi forstår hverandre og kan jobbe godt sammen. Det er når du opplever det motsatte at du kan kjenne irritasjon og energi som synker. Det krever virkelig mye når de andre ikke ligner oss selv. Er det mulig at vi kan forstå hverandre bedre og at vi kan gjøre hverandre gode?
Nils Arne Eggen gjorde stor suksess som fotballtrener for Rosenborg. Ingen andre norske klubber har til nå klart å markere seg slik i Champions League som RBK og Eggen gjorde. Hans filosofi var «Går du på banen for å være god sjøl, da er det 1 som blir god. Går du på banen for å spille de andre gode, da er det 11 som blir gode».
I vår hverdag har vi samme valget. Gå du på jobben for å være god selv, eller går du på jobben for å spille de andre gode? Tenk så fint om du visste at alle på din arbeidsplass var der for å gjøre deg god? Finn ut hvordan du kan få det beste ut av andre gjennom SterkTeam -Workshop.

Vi tilrettelegger for ditt team med  blant annet:
4MAT prosessverktøy, Kartlegging av læringsstil og bruk av kommunikasjonsverktøy.
LAB profile teknikker for effektiv kommunikasjon, lytting og avdekking av metaprogrammer (adferdsmønstre)
Feedback, feedbackteknikker og den vanskelige samtalen.
Forventningsavklaring
Blindspots
Personlig synergi og selvledelse

En motivasjonsboost eller en workshop?

Motivasjonsboost om teamplayer med varighet 1-2 timer etter ønske.

8 timers workshop levert som hel dag, to halve dager eller spesiallaget etter ditt behov.

VI HAR OVER 35 ÅRS ERFARING I LEVERANSER TIL NORSK- OG INTERNASJONALT NÆRINGSLIV

Elsa Grimsmo er Business Coach og partner i Presenza. Hun har lang erfaring som leder fra helse, reise- og servicevirksomheter. Du kan lese mer om meg på Om oss!

Hvordan bli en teamplayer og bygge sterke team?

Vil du vite mer?