INSPIRASJONS BOOST

FORTIDEN I EN KASSE PAPIR

Vår kontakt med systemene var enkle og lite krevende, det dreide seg om papir i esker, men det var nok av frustrasjoner som oppstod – som punchedama som kastet alle hullkortene i veggen…

SUPERBRUKERN I ET EVENTYRLIG FIASKO

Vi  «glemte» at  bedriften besto av  mange enkeltpersoner med individuelle preferanser…

SYNERGIEFFEKT SOM ER GULL VERDT!

Skal vi komme oss videre må vi sette fokus på der vi mennesker har våre fortrinn…

LÆRING, EN X-LEDERS BEKJENNELSE

Jeg ledet etter min egen overbevisning og ville mestre, prestere og levere på alle områder, hadde jeg visst det jeg nå vet hadde jeg…

GLADE DAGER I HAMSTERHJULET

Ditt tempo og din arbeidsform virker inn på de som er rundt deg, det er i fart med flow du er best…

DU HØRER IKKE HVA JEG SIER…

Det har tatt 40 år å forstå at ikke alle er som meg! Avsløringen….

PROSJEKT SOM LYKKES – BYGGER STERKE TEAM

«It´s all about the people»…. rektor ved Fishery School in Tanzania

Vi deler våre opplevelser, inspirerer og gir påfyll til  leder-, avdelings- eller team-møte. Mobiliser og aktiver de talentene du har, bli mer av den du er, lær kommunikasjon med 4 språk på en dag og bygg relasjoner med mennesker som er helt ulik deg selv.  Det gir læring og muligheter for vekst og glede. 

REMIX – DET DERE KAN MED NOE NYTT

Spør oss hvordan!