90600662 elsa@presenza.no

Kikk inn i krystallkulen med oss

UK Commission for Employment and Skills gav ut rapporten Trends and Disruptions i 2014. Den er fortsatt høyaktuell. Vi mobiliserer fremtidens virksomheter. Derfor sørger vi for å orientere oss om hvilke trender som berører forretningslivet, men også vårt privatliv.

For det henger jo sammen ikke sant? Endringer og endringsledelse er et av våre forretningsområder. Hvordan medarbeidere og ledere posisjonerer seg i forhold til trender og endringer i forretningsmodeller vil være avgjørende for hvordan bedrifter utvikler seg og hvem som vil klare seg videre.

Noen av de trendene som vil påvirke oss kraftig er økt mangfold, demografiske endringer, økt mobilitet, teknologiske skifter, nye forretningsmodeller med frilansere og nettverksbygging.

Selv samarbeider vi med en rekke mindre selskaper og frilansere i en Nettverksmodell – vi er ekstremt fleksible, men vi er også avhengige av gode avtaler og gjensidig tillit mellom de samarbeidende partene for å kunne fungere som en fullverdig leverandør for våre kunder. Dessuten ser vi hvordan ulik teknologisk modenhet kan skape utfordringer og skjev belastning i et samarbeid.

Dette har vist seg å være en av de store utfordringene: manglende digital kompetanse. Det legger føringer for samhandlingen mellom partene og kan føre til at den som har kommet kortest i sin digitale transformasjon blir styrende. Løsningen blir ofte at de med størst kompetanse driver opplæring av sine partnere. Fordelen er at vi høster mye erfaring på hvordan selv drevne trainers på selvledelse og endringsledelse kan bli frustrerte ved mangel på mestring i en digital virkelighet. Hvor mye verre er det da for en bruker som ikke har denne teoretiske ballasten?

For oss har det blitt vårt viktigste forretningsområde – der system og mennesker møtes – og har blitt til konseptet Presenza Business Smart

De øvrige trendene er også viktige å få med seg. Rapporten kan du laste ned her – en av de viktigste rapportene for de som er opptatt av hvordan forretningslivet vil arte seg frem mot 2025.