TRUSTED ADVISOR

Varige kunderelasjoner skapes gjennom tillit

En Trusted Advisor har over tid opparbeidet et tillitsforhold med en kunde og oppfattes som pålitelig, kunnskapsrik og til å stole på. Det er mer enn faglig kunnskap som kreves for å innta denne posisjonen – ikke minst bevisstheten om at en slik posisjon finnes – og et ønske om å komme dit.

Vet du hvordan?

Vi er som regel flinke til å ha faglig fokus for å bli gode i jobben vår. Det finnes imidlertid viktig kompetanse som utvikler oss som personer og gjør oss bedre til å kommunisere, samhandle med andre i teamet og hos kunden. Det kaller vi synergieffekter – til det beste for både medarbeideren, virksomheten og kundene.

 

TRUSTED ADVISOR

I dagens skarpe marked må våre medarbeidere være relasjonsbyggere for å bygge langsiktige og lønnsomme kundeforhold.

De viktigste skills i relasjonsbygging er kommunikasjon, evnen til å lese kunden, oppmerksomhet, forventningsavklaring og evnen til å velge rett tiltak avhengig av situasjonen. Innenfor IT konsulentbransjen er denne rollen kjent som «Trusted Advisor».

I tillegg til høy fagkompetanse må en Trusted Advisor ha den samme kompetansen som gjør en leder god – evnen til å levere sine tjenester som en «situasjonsbestemt og coachende» leveranse. I dette begrepet ligger teknikker for å rette oppmerksomhet på situasjonen, vurdere, stille oppklarende spørsmål, avklare forventninger og agere i tråd med disse.

Områder som er med i konseptet er :

Kommunikasjon og kommunikasjonspreferanser med kartlegging av læringsstil med 4MAT prosessverktøy. LAB profile teknikker for effektiv kommunikasjon, lytting og avdekking av metaprogrammer (adferdsmønstre)
Feedback, feedbackteknikker og den vanskelige samtalen.
Forventningsavklaring
Endringsledelse og bruken av tiltaksgrupper
Hvordan bli en Team Player
Personlig synergi og selvledelse

En motivasjonsboost eller en workshop?

Motivasjonsboost om trusted advisor med varighet 1-2 timer etter ønske.

8 timers workshop levert som hel dag, to halve dager eller spesiallaget etter kundens behov.

VI HAR OVER 35 ÅRS ERFARING I PROSJEKT- OG KUNNSKAPSLEVERANSER TIL NORSK OG INTERNASJONALT NÆRINGSLIV

Per Kristian er endringsleder og har lang erfaring med kunderelasjoner og prosjektledelse fra IT-bransjen
– Du kan lese mer om meg på Om oss!

 

Hvordan bli en trusted advisor!

Vet du hvordan?