90600662 elsa@presenza.no

Kompetansebygging for prosjektledere og deltagere er i gang.

Kunderelasjoner

Dette er både en frittstående workshop, men også en modul som vi tar inn i Project Activator programmet. Tilbakemeldinger vi har fått fra konsulentmiljøer viser et behov for å komplettere konsulentenes fagkunnskap med et skillset for å bygge gode kunderelasjoner. Det har skjedd mye på området relasjonsbygging og kundebehandling i de senere årene, og mulighetene som ligger i å ha en virkelig skarp førstelinje i kundekontakt er undervurdert.

Business Smart

Vi har benyttet vår erfaring og innspill fra våre mentorer til å utvikle et eget konsept som utvikler kompetanse på områder som selvledelse, kommunikasjon, forventningsavklaring, teamarbeide og feedback. Effekten er  økt salg, bedre motivasjon og trivsel .

Praktisk  tilnærming

Våre kurs og workshops legger vi vekt på en praktisk tilnærming – at teori skal kunne brukes og at deltagerne sitter igjen med konkrete metoder og teknikker som gir varig effekt. Det er også viktig at det er konkrete problemstillinger og relevante situasjoner for den enkelte virksomhet som diskuteres – derfor har vi forberedelsesmøter med lederne for avdelingen, prosjektet og virksomheten som en del av leveransen.