90600662 elsa@presenza.no

Wisdom 2.0

by | Jun 9, 2018 | Rapporter & artikler

Headline for Wisdom 2.0:

“Wisdom 2.0 is a conference tackling one of the biggest challenges of today’s age. Connect through technology, but do so in a way that supports a person’s well-being, work effectiveness, and is ultimately useful to the world.”
— Inc Magazine

Participants share a common interest: to live with greater wisdom, purpose, and meaning, while using technology in ways that create a more open and healthy culture.

Effektivitet
Det er umulig å ikke bli nysgjerrig på et slikt utsagn – særlig når det er perfect match i forhold til hva vi selv mener! Det er en økende bevissthet på Mindfulness og meditasjon – og vilke effekter dette har på vår effektivitet. Du leste riktig: Effektivitet

Hvis du ble like nysgjerrig som oss?  Her er linken til Wisdom 2.0

Det er nå så mye forskning rundt Mindfulness og ikke minst praktiseres det med hell på så mange steder at det er for oss helt tydelig at disse teknikkene som vi har satt sammen i vårt MNDFL konsept gir resultater på mange plan.

Det er et paradigmeskifte i business – det er ikke lenger profitt som står øvserst på mål-lista til virksomheter som oppnår suksess. Ved å ha en mening ut over profitt og ved å fokusere på menneskene og deres behov så følger profitt som en konsekvens. Digital age krever nye metoder og teknikker. Det gjelder ikke bare i jobbsammenheng – dagens mennesker omgis av teknologi på stadig flere områder og må forholde seg til nye grensesnitt og virkeområder – også på det private plan. Hvordan skal vi sikre oss at vi utnytter teknologien til eget beste og at vi ikke blir rammet av “Digital utmattelse”?  MNDFL – oppmerksomhet på det som er  – det blir en livsstil mer enn et konsept.

VI DELER REMIX-BLOGG